Doctor Marquès

Josep M. Marquès i Planagumà (Cruïlles, 1939-2007) fou director de l’Arxiu Diocesà de Girona. Des del punt de vista de la gestió documental, va inventariar, publicar i posar a l’abast dels investigadors els rics fons de l’ADG, una elevada proporció dels quals és avui consultable a la xarxa. En el pla de la recerca, Josep M. Marquès es va interessar bàsicament per les ciències religioses i documentals. La seva producció escrita i publicada, composta per més de cent seixanta títols, ha tractat aspectes ben diversos que abracen des de la història, l’art, la cultura o l’educació fins a l’economia, la societat o la política, passant per una multitud d’altres camps, com ara la litúrgia i el llenguatge. En la seva obra Una història de la diòcesi de Girona (2007), ofereix una síntesi de l’esforç que ha desplegat al llarg de gairebé cinquanta anys de recerca. Josep M. Marquès va morir el 8 de novembre del 2007.

 

PUBLICACIONS

1959
1.- "La Iglesia de Gerona durante los sitios de 1808 y 1809", dins Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 13 (1959), 305-356.

1960
2.- [Col•lab. amb Jaume Marquès C.], "Apuntes históricos sobre el palacio episcopal de Gerona", dins Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 14 (1960), 263-306.

1962
3.- [Col•lab. amb José Janini], "Manuscritos de la Colegiata de San Félix de Gerona", dins Hispania Sacra 15 (1962), 401-437.

1965
4.- "Facsímiles de manuscritos litúrgicos toledanos en los legajos de Burriel (Biblioteca Nacional)", dins Hispania Sacra 18 (1965), 27-32.

1966
5.- San Pedro de Figueras, Figueres, 1966, 30 pp.

1974
6.- [Col•lab. amb Frederic Pujol], "Catàleg de les obres de Mn. Lluís Romeu", dins Ausa (Vic) 7 (1974) 187-210.
7.- "Relationes ad Limina" de la provincia eclesiástica Tarraconense en el Archivo Vaticano", dins Analecta Sacra Tarraconensia 47 (1974), 209-217.

1975
8.- "Onomàstica gironina", dins Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 22 (1975), 51-73.
9.- Pere Antoni de Vilobí, síndic dels remences, Vilobí d'Onyar, 1975, 24 pp.

Pàgina principal | Convocatòria: català - castellà - francès - italià - anglès - alemany | Adhesions

2007 Diputació de Girona - Patronat Francesc Eiximenis