maduixes de bosc
Diputació de Girona | Àrea de Medi Ambient

Suport a entitats socials en matèria mediambiental

Quan les accions així ho justifiquen, es dóna suport, per mitjà de convenis de col·laboració, a les entitats associatives sense ànim de lucre que treballen en defensa del patrimoni natural. Com a mostra d’exemple se’n remarquen les següents:

Xarxa de custòdia del territori (XCT): edició publicació de jornades sobre iniciatives de custòdia del territori.

www.custodiaterritori.org

Associació de Naturalistes de Girona (ANG): concurs de fotografia, exposició dels espais naturals d’interès del litoral gironí, exposició sobre eficiència energètica i energies renovables i d’altres.

www.naturalistesgirona.org

Institució Alt-Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN): recuperació de l’estany de Mas Margall.

www.iaeden.org/

Grup de Defensa del Ter (GDT): exposició “Rius per viure” sobre el valor dels sistemes fluvials

www.gdter.org

Associació Hàbitats: Projecte Rius, projecte de seguiment de la qualitat de l’ecosistema fluvial

www.projecterius.org

Fundació Emys: Actuacions en favor de la conservació i l'estudi del territori, restauració de zones humides, recerca i divulgació de la tortuga d'estany Emys orbicularis.

www.fundacioemys.com

Fundació AFRAC: accions diverses per a la recuperació de l'ase català.

Diputació de Girona © 2005