maduixes de bosc
Diputació de Girona | Àrea de Medi Ambient

Campanyes d'educació ambiental

Es desenvolupen diverses campanyes d’educació ambiental adreçades als centres escolars, les quals són complementàries en continguts i metodologies: “Descoberta de l’entorn de l’escola”, “Del mar als cims” i “Tallers ambientals”.

Campanya “Del Mar als Cims”
Campanya “Tallers Ambientals”
Programa “Descoberta de l’entorn”

Enguany les campanyes d’educació ambiental s’han ampliat al sector de la gent gran, anomenada “L’educació ambiental a l’abast de la gent gran. Les bones pràctiques del passat i del futur”. Aquesta iniciativa, amb un tarannà ben innovador, es vehicularà per mitjà dels casals de jubilats i els centres cívics.

Campanya gent gran

Us adjuntem un model d'acceptació dels ajuts d'Educació Ambiental per tal que el podeu utilitzar en el moment d'acceptar l'ajuda concedida per la Diputació de Girona.

Model d'acceptació d'ajuts

A més, s’edita diferent material tècnic o educatiu que intenta incidir en determinats conceptes o aspectes que convé divulgar:

• Col·lecció “Estanislau Vayreda”, material escolar sobre els principals espais naturals de les comarques gironines.

• Col·lecció “Home i Paisatge”, DVD de divulgació general en matèria mediambiental.

• Reportatges televisius sobre espais naturals d’interès que actualment no disposen de cap figura de protecció.

• Joc de la connectivitat, per a educació secundària, sobre la necessitat d’evitar l’aïllament dels espais rústics o naturals.

• DVD de promoció dels avantatges de les Agendes 21 Locals.

Per últim, també s’organitzen cinefòrums que fomentin el debat social sobre les principals problemàtiques mediambientals que pateix el nostre maltractat planeta.

Diputació de Girona © 2005