maduixes de bosc
Diputació de Girona | Àrea de Medi Ambient

Foment de la sostenibilitat en el medi urbà

Es dóna suport a la redacció del Pla estratègic de residus de l’àrea urbana de Girona, mitjançant un conveni amb el DMAH, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona.

De forma excepcional, es podrà donar suport a iniciatives municipals, fora de les convocatòries establertes, quan els consistoris proposin actuacions modèliques o demostratives. Les subvencions atendran al cost afegit que comporta l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental.

Diputació de Girona © 2005