maduixes de bosc
Diputació de Girona | Àrea de Medi Ambient

Col·laboració en la conservació dels espais naturals

Es dóna suport a la constitució i consolidació dels consorcis gestors o dinamitzadors d’espais naturals que resulten de la cooperació entre els ajuntaments i els ens socials. Els ajuts s’adrecen al seu funcionament ordinari i a la implementació d’actuacions exemplars.

Consorci de l’Alta Garrotxa
Consorci de les Gavarres
Consorci de l’Estany
Consorci Alba-Ter

Guia "Espais Naturals de les Comarques Gironines" realitzat per la Diputació de Girona

Catàleg d'espais d'interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

Es dóna suport a la gestió dels espais naturals amb protecció especial a través d’accions que resulten complementàries del seu funcionament ordinari i segons un programa consensuat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. En el cas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa se cedeix l’ús logístic de la finca i dependències de can Jordà.

DMAH
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà
Parc Natural del Cap de Creus
Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera
Àrea Protegida de les Illes Medes

Es desenvolupen campanyes d’informació i vigilància contra incendis forestals en els espais naturals de protecció especial amb alt risc d’incendi forestal (Parc Natural del Cap de Creus, Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera i, properament, Parc Natural del Baix Empordà pel que respecta al massís del Montgrí), a través de convenis amb els ajuntaments respectius.

Diputació de Girona © 2005