maduixes de bosc
Diputació de Girona | Àrea de Medi Ambient

La Diputació de Girona, en qualitat d’Administració supramunicipal que assisteix els ens locals, i en virtut de les múltiples iniciatives que està desenvolupant , està adquirint un paper cabdal a l’hora d’impulsar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí o donar-hi suport. Aquesta tasca pretén incrementar progressivament la coresponsabilització de les administracions i dels ens socials i econòmics en l’extensió de la sostenibilitat. Sense una participació activa i compromesa dels diferents estaments i del teixit social, en general, no seria possible progressar de forma respectuosa amb el territori i la nostra pròpia identitat.

L’Àrea de Medi Ambient assisteix els consistoris en diverses convocatòries d’ajuts i els proveeix d’instruments de planejament sostenible. L’extensió geogràfica d’aquestes eines, així com l’assessorament directe en qualsevol matèria mediambiental, va a càrrec del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA).

cilma@ddgi.org

www.cilma.org

Diputació de Girona © 2005