Taller de tècniques creatives: design thinking i Lego® Serious Play®

Data i lloc de celebració

els dijous 16 i 30 de maig de 2019, de 9.00 h a 14.00 h
aula A de la Casa de Cultura de Girona

Organització

Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona

Objectius

Els objectius d'aquests tallers són conèixer algunes de les darreres tècniques d'innovació i experimentar-hi, per capacitar els treballadors públics en formes dinàmiques i amenes de gestionar una reunió o un debat.

Treballarem les tècniques del pensament de dissenyador o design thinking, una disciplina que es basa en la sensibilitat i en els mètodes del disseny per convertir les propostes en oportunitats reals d'un gran valor qualitatiu, i també tractarem sobre una de les tècniques que s'utilitzen en aquesta metodologia: el LEGO® Serious Play®, una forma de «pensar amb les mans» i de projectar visualment el diàleg.

Contingut

Dijous 16 de maig
TALLER SOBRE DESIGN THINKING

Ens centrarem a conèixer què és el design thinking i a experimentar amb algunes de les tècniques que ofereix aquesta eina. Aquesta pràctica es complementarà amb una part explicativa de les idees clau, que es resumiran mitjançant suports bàsicament gràfics (vídeos, imatges, gràfics...).
Aquesta metodologia consisteix a generar idees innovadores partint del coneixement i la comprensió de les necessitats reals dels participants en els debats. El design thinking té en compte els valors següents:

 1. la generació d'empatia,
 2. el treball en equip
 3. i la creació de «prototips».


El taller s'estructurarà de la manera següent:

 • A què ens referim quan parlem de design thinking (DT)?
  • Per què cal fer DT?
  • Com podem fer DT? (estructura bàsica)
  • Quan podem utilitzar aquesta eina?
  • Què cal tenir en compte?
 • Algunes de les tècniques de DT, amb les quals experimentarem.
 • Conclusions i reflexions finals.
 • Avaluació, explicació dels materials aportats al taller i comiat.


Dijous, 30 de maig
TALLER SOBRE LEGO® SERIOUS PLAY®

Aquest taller se centrarà a conèixer una de les tècniques més creatives del DT, el Lego® Serious Play® (LSP), i a experimentar-hi. Es tracta d'una tècnica que facilita la reflexió, la comunicació, la resolució de problemes i la construcció de models per donar resposta a necessitats concretes. Es tracta d'una metodologia molt útil quan es vol aconseguir la implicació i la participació de diferents agents o membres d'una organització en la presa de decisions. També quan la complexitat de la situació ens obliga a buscar respostes com més àmplies millor i que requereixen el compromís dels agents implicats.
El procés creatiu de construcció de solucions es fa a través de peces de Lego®, i d'aquesta manera s'incideix en la capacitat de la persona per imaginar, descriure i comprendre una situació, però també per proposar-hi canvis i millores. És una manera inspiradora i imaginativa de construir solucions a partir del joc.

El taller s'estructura de la manera següent:

 • Què és l'LSP? Per què cal fer DT?
  • Com podem fer LSP?
  • Quan podem utilitzar aquesta eina?
  • Què cal tenir en compte?
 • Experimentació amb aquesta metodologia.
 • Conclusions i reflexions finals.
 •  Avaluació, explicació dels materials aportats al taller i comiat.

Inscripció

  La inscripció s'ha de fer en aquest enllaç.

Programa

 Descarrega't el programa amb PDF

Ponents

Yolanda Jiménez, d'EIDOS Dinamització Social

Fundadora, directora i coordinadora de projectes d'EIDOS. Des de l'any 1999, treballa com a especialista en qualitat democràtica, participació ciutadana i innovació social. És sociòloga i diplomada en participació i desenvolupament sostenible per la UAB. La curiositat i les ganes d'oferir el millor servei possible a la cosa pública l'han portat a aprofundir en temes de polítiques públiques, en el treball d'interacció entre actors socials i en el disseny creatiu de processos socialment transformadors.

 

 

 

Carol Blesa, d'EIDOS Dinamització Social

Llicenciada en psicologia i diplomada en gestió de conflictes i promoció de la convivència. Fa més de 10 anys que treballa en l'àmbit de la participació i el debat públic, i des de 2017, treballa a EIDOS Dinamització Social com a responsable de projectes. Va treballar a la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya en l'època en què es va crear, i té experiència en la gestió de projectes i la producció d'esdeveniments, especialment culturals.