Instruments de consulta de bon govern, transparència i participació

En aquesta pàgina hi podeu trobar un recull de documents, models i eines de consulta sobre temes que fan referència al bon govern, la transparència i la participació ciutadana. En concret hi trobareu:

  • Modelatge i eines de consulta sobre codis ètics i de conducta
  • Normativa sobre participació ciutadana
  • Eines de consulta sobre ordenances i reglaments de participació ciutadana a la demarcació de Girona
  • Recull de documents i guies sobre temes de bon govern, transparència i participació ciutadana


    GRUPS D'INTERÈS                                    PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TRANSPARÈNCIA                                    BON GOVERN