Presentació

Aquest és el Programa de Formació en Participació Ciutadana de la Diputació de Girona per l'any 2012. Els objectius d'aquest programa són: oferir coneixements teòrics i pràctics sobre participació ciutadana, donar eines per adquirir habilitats personals, col·laborar en la formació contínua del personal de l'Administració local i enfortir la xarxa de tècnics locals mitjançant la reflexió, l'intercanvi d'experiències i el foment del debat sobre aquest tema. (+ info)

MODALITATS FORMATIVES (+ info)
Cursos per a equips de govern

Cursos per a personal tècnic

Cursos per a entitats


INSCRIPCIONS. La inscripció al curs s'ha de fer a través de la pàgina web de la Diputació de Girona, http://www.ddgi.cat/participaciociutadana, a aquest enllaç, marcant el curs al qual es vol fer la inscripció.Tots els cursos són gratuïts.* La persona inscrita es compromet a assistir a la formació escollida i a avisar amb antelació de qualsevol incidència que li impedeixi d'assistir-hi. La falta d'assistència injustificada impedirà a la persona inscrita l'assistència a posteriors cursos de formació d'aquest Servei.

* El Servei de Participació Ciutadana es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no assoleixin un nombre mínim d'inscrits.

CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA. Es lliurarà un certificat d'assistència a les persones que, com a mínim, hagin assistit al 80 % de les hores lectives de cada mòdul formatiu, o d'un curs o taller en concret.

Introducció a la participació ciutadana per a equips de govern

Curs de 3 hores

Lloc: A concretar. Telèfon Servei PC: 972184844
- Data: A concretar

Comunicació per a equips de govern

Curs de 3 hores

Lloc: A concretar. Telèfon Servei PC: 972184844
- Data: A concretar

Participació ciutadana i xarxes socials per a equips de govern

Curs de 3 hores

Lloc: A concretar. Telèfon Servei PC: 972184844
- Data: A concretar

Els consells de participació ciutadana

Eines i estratègies per a la creació, organització i dinamització

Diputació de Girona -Sala Ferran Agulló - Pujada de Sant Martí, 4-5 (Girona)
- divendres, 8 de juny de 2012, de 9 a 14h

La comunicació efectiva

Diputació de Girona - Sala Ferran Agulló - Pujada de Sant Martí, 4-5 (Girona)
- divendres, 15 de juny de 2012, de 9 a 14 h

Construint els pilars per a l'excel·lència.

Hàbits per a l'excel·lència professional

Diputació de Girona - Sala Ferran Agulló - Pujada de Sant Martí, 4-5 (Girona)
- divendres, 22 de juny de 2012, de 9 a 14 h

Tres moments vitals en les entitats. Gestió de l' inici, l'expansió i la transició

Formació per a entitats, a Girona

Centre Cívic Ter - Can Sunyer, 46 (Girona)
- dilluns 17 de setembre de 2012, de 18.30 a 21.30 h

Tres moments vitals en les entitats. Gestió de l' inici, l'expansió i la transició

Formació per a entitats, a Palamós

Espai del Barri - C/ Cinto Verdaguer, 12 (Palamós)
- dijous, 20 de setembre de 2012, de 18.30 a 21.30 h

Com redactar un butlletí informatiu (tècniques d'LF -lectura fàcil-)

Diputació de Girona - Sala Ferran Agulló - Pujada de Sant Martí, 4-5 (Girona)
- divendres, 28 de setembre de 2012, de 9 a 14 h

Com fer una revista digital gratuïta

Diputació de Girona - Sala Ferran Agulló - Pujada de Sant Martí, 4-5 (Girona)
- divendres, 5 d'octubre de 2012, de 9 a 14 h

Curs introductori de màrqueting i comunicació digital per a entitats

Formació per a entitats, a Girona

Centre Cívic Ter - Can Sunyer, 46 (Girona)
- dilluns, 1 d'octubre de 2012, de 18.30 a 21.30 h

Curs introductori de màrqueting i comunicació digital per a entitats

Formació per a entitats, a Palamós

Espai del Barri - C/ Cinto Verdaguer, 12 (Palamós)
- dijous, 4 d'octubre de 2012, de 18.30 a 21.30 h