Programa de formació en Participació Ciutadana 2011

MODALITATS FORMATIVES

 

MÒDULS FORMATIUS
El programa de formació està estructurat en mòduls formatius de 5, 10, 20 i 25 hores de durada, repartits en cursos o tallers de 5 hores cadascun, organitzats pel Servei de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona. Els continguts dels mòduls, el professorat, la data i l’espai s’especifiquen a cada curs.

 

CURSOS ORGANITZATS CONJUNTAMENT AMB AJUNTAMENTS
Els cursos de formació sobre gestió integral de les entitats estan organitzats conjuntament amb l’Àrea de Relacions Institucionals i Participació de l’Ajuntament de Girona. Aquest mòdul s’ofereix tant als tècnics dels ajuntaments com a les entitats dels municipis, i es farà a Girona en horari de vespres.

 

CURS A DEMANDA
És un curs bàsic de participació ciutadana, de tres hores de durada, que s’ofereix als ajuntaments, dirigit exclusivament a l’equip de govern i als treballadors que aquest equip consideri oportuns. El curs es pot fer en els espais i durant els horaris que més convinguin a cada ajuntament, sempre que hi hagi un mínim d’assistents.

 

FINALITAT

Aquest programa de formació té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals per impulsar la participació ciutadana, donar a conèixer experiències interessants per tal de millorar les polítiques de participació ciutadana dels municipis i crear un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències entre professionals.

 

DESTINATARIS

Responsables tècnics i polítics de l’Administració local interessats en aquesta matèria, en especial els que desenvolupen tasques de gestió i promoció de la participació, i representants d’entitats i estudiants.

 

INSCRIPCIONS

La inscripció a tots els cursos s’ha de fer per correu electrònic a la pàgina http://www.ddgi.cat/participaciociutadana, de la Diputació de Girona.

Tots els mòduls i cursos són gratuïts.

 

 La persona inscrita es compromet a assistir a la formació escollida i a avisar amb antelació de qualsevol incidència que li impedeixi d’assistir-hi.

 

El Servei de Participació Ciutadana es reserva el dret d’anul•lar els cursos que no assoleixin un nombre mínim d’inscrits.

 

CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que, com a mínim, hagin assistit al 80 % de les hores lectives de cada mòdul formatiu, o d’un curs o taller en concret.

Mòdul 1. EINES D'INTERNET PER A LA COMUNICACIÓ I L'EDICIÓ

Eines d'Internet per a la comunicació 1

Girona
- Dimecres, 30 de març, de 9 a 14 h

Eines d'Internet per a la comunicació 2

Girona
- dimecres, 6 d'abril, de 9 a 14 h

Eines d'Internet per a l''edició 1

Girona
- dimecres, 13 d'abril, de 9 a 14 h

Eines d'Internet per a l'edició 2

Girona
- dimecres, 20 d'abril, de 9 a 14 h

Títol: Edició d'aplicacions gràfiques (cartells, fullets...)

Girona
- divendres, 29 d'abril, de 9 a 14 h

Mòdul 2. CURS DE GESTIÓ INTEGRAL PER A LES ENTITATS

Gestió interna

Girona
- Dimecres, 4 de maig, de 19 h a 21.15 h del vespre

Recerca de finançament

Girona
- Dimecres, 11 de maig, de 19 h a 21.15 h del vespre

Desenvolupament d'habilitats personals

Girona
- Dimecres, 18 de maig, de 19 h a 21.15 h del vespre

Fiscalitat

Girona
- Dimecres, 25 de maig, de 19 h a 21.15 h del vespre

Mòdul 3. HABILITATS PERSONALS

Introducció a l'entrenament (coaching)

Girona
- Divendres, 27 de maig, de 9 a 14 h

Introducció a la PNL (programació neurolingüística)

Girona
- Divendres, 3 de juny, de 9 a 14 h

Express training - comunicació en públic

Girona
- Divendres, 10 de juny, de 9 a 14 h

Assertivitat

Girona
- Divendres, 17 de juny, de 9 a 14 h

Mòdul 4. TALLER DE CREATIVITAT APLICADA

Taller de tècniques de creativitat aplicada: transversalitat i comunicació interna

Girona
- dijous, 22 i 29 de setembre, de 9 a 14 h

Mòdul 5. LECTURA I ESCRIPTURA FÀCIL

Taller de tècniques de redacció en lectura fàcil

Girona
- divendres, 21 d'octubre, de 9 a 14 h

Mòdul 6. INTRODUCCIÓ A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A EQUIPS DE GOVERN

Introducció a la participació ciutadana per a equips de govern. Participació ciutadana i gestió local

Lloc pendent de confirmar

- per concretar, segons demanda