MODALITATS FORMATIVES

MÒDULS FORMATIUS
Aquest any el programa de formació està estructurat en mòduls formatius de 10 i 20 hores de durada, repartits en cursos o tallers de 5 hores cadascun. Els cursos estan organitzats pel Servei de Participació Ciutadana de la Diputació. Alguns mòduls s'imparteixen en diferents ajuntaments de les comarques gironines a fi de descentralitzar la formació, i d'altres, en espais de la mateixa Diputació de Girona.
Els continguts dels mòduls, el professorat, la data i l'espai s'especifiquen a cada curs.

 

CURSOS ORGANITZATS PER AJUNTAMENTS O ALTRES ADMINISTRACIONS
Són cursos o jornades que s'organitzen amb la col¿laboració del Servei de Participació Ciutadana, que en fa la difusió, i que tracten de temes relacionats amb la participació ciutadana.
 
CURS A DEMANDA
És un curs bàsic de participació ciutadana, de tres hores de durada, que s'ofereix als ajuntaments i que va dirigit exclusivament a l'equip de govern i als treballadors. El curs es pot fer en els espais i durant els horaris que més convinguin a cada ajuntament, sempre que hi hagi un mínim d'assistents.

 

FINALITAT

Aquest programa de formació té la finalitat de facilitar eines conceptuals i instrumentals per impulsar la participació ciutadana, donar a conèixer experiències interessants per tal de millorar les polítiques de participació ciutadana dels municipis i crear un espai de trobada i d'intercanvi d'experiències entre professionals.

 

DESTINATARIS
Responsables tècnics i polítics de l'Administració local interessats en aquesta matèria, en especial els que desenvolupen tasques de gestió i promoció de la participació, i representants d'entitats i estudiants.

 

INSCRIPCIONS
La inscripció a tots els cursos s'ha de fer per correu electrònic en aquesta web de la Diputació de Girona.
Tots els cursos i jornades són gratuïts.

* La persona inscrita es compromet a assistir a la formació escollida i a avisar amb antelació de qualsevol incidència que li impedeixi assistir-hi.

El Servei de Participació Ciutadana es reserva el dret d'anul¿lar els cursos que no assoleixin un nombre mínim d'inscrits.

 

CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA
Es lliurarà un certificat d'assistència a les persones que, com a mínim, hagin assistit al 80 % de les hores lectives de cada mòdul formatiu, o d'un curs o taller en concret.

La inscripció a les jornades o cursos organitzats per altres administracions es farà mitjançant el telèfon, adreça, enllaç o persona que s'especifica, i que lliurarà el certificat d'assistència.
 

LABORATORI D'IDEES SOBRE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA I LA PARTICIPACIÓ

SESSIÓ 1. "ASSUMIM QUE NO SABEM, O NO VOLEM, INNOVAR"

Olot
- Divendres 7 de maig, de 9 a 14 h

SESSIÓ 2. LA PARTICIPACIÓ I LA DEMOCRÀCIA, SÓN REALMENT EL MATEIX?

Banyoles
- Divendres 14 de maig, de 9 a 14 h

INTRODUCCIÓ A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Aplaçat

QUÈ, QUI, COM, QUAN, PER QUÈ I EINES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Diputació de Girona
- dimecres 19 de maig, de 9 a 14 h

LA COMUNICACIÓ EN ELS PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ

Diputació de Girona
- dimecres 26 de maig, de 9 a 14 h

CURS DE DINAMITZADOR PARTICIPATIU

La Bisbal d'Empordà
- dijous 03/06, 17/06, 01/07, 15/07, 16/09, 30/09, 07/10, 21/10, 04/11 i 18/11/2010, de 9.30 a 14.30 h

TÈCNIQUES DE CREATIVITAT APLICADA A LA PARTICIPACIÓ

ASSOCIACIONISME. RELACIÓ ENTITATS - ADMINISTRACIÓ

Figueres i Santa Coloma de Farners
- dimecres 2 i 9 de juny, de 9 a 14 h

HABILITATS PERSONALS DEL TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ

MOTIVACIÓ

Girona
- dijous 2 de setembre, de 9 a 14 h

LA NEGOCIACIÓ EN EL MARC DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Girona
- dijous 9 de setembre, de 9 a 14 h

ASSERTIVITAT

Girona
- dijous 16 de setembre, de 9 a 14 h

RECURSOS PERSONALS PER A LA GESTIÓ DE CONFLICTES

Girona
- dijous 23 de setembre, de 9 a 14 h

INTRODUCCIÓ A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A EQUIPS DE GOVERN

A concretar segons demanda
- a concretar