Mòdul 2. CURS DE GESTIÓ INTEGRAL PER A LES ENTITATS

La formació és una de les eines més importants per tal que el moviment associatiu pugui assumir reptes i propostes de futur. Per això, l'Ajuntament i la Diputació organitzen conjuntament un pla de formació per a totes les entitats gironines, amb l'objectiu d'enfortir la xarxa associativa, donar solidesa estructural i autonomia, fomentar el voluntariat i l'acció voluntària, i afavorir el coneixement entre les associacions.

Gestió interna

Data i lloc de celebració

Dimecres, 4 de maig, de 19 h a 21.15 h del vespre

 

Estació Espai Jove
C/ Sta. Eugènia, 17 (17005-Girona)

 

 

 

 

 

Organització

Ajuntament de Girona i Diputació de Girona

Objectius

Identificar les eines i metodologies que faciliten la gestió dels diferents projectes de l’entitat i del seu equip humà

Contingut

 • Estructura associativa: assemblea, junta directiva, socis i sòcies.
 • Model organitzatiu: jeràrquic o participatiu.
 • Organització de serveis i màrqueting: planificació d’una activitat (definir/prioritzar objectius i activitats), planificació de reunions.
 • Gestió/captació de voluntariat.
 • Informació als membres de l’entitat i màrqueting.
 • Gestió dels recursos humans: relació professionals/voluntariat.

Ponents

CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI. El Centre d’Estudis de l’Esplai és l’entitat de la Fundació Catalana de l’Esplai dedicada a la formació i producció de materials entorn de l’educació en el lleure, l’educació ambiental i la gestió associativa amb la voluntat de qualificar i professionalitzar aquests sectors. Té com a objectiu la formació integral de gestors, tècnics, voluntaris i professionals de les entitats sense afany de lucre en els àmbits de la gestió d’entitats, la dinàmica associativa i la intervenció social.
 

Recerca de finançament

Data i lloc de celebració

Dimecres, 11 de maig, de 19 h a 21.15 h del vespre

 

Estació Espai Jove
C/ Sta. Eugènia, 17 (17005-Girona)

Organització

Ajuntament de Girona i Diputació de Girona

Objectius

Facilitar les eines necessàries de gestió econòmica i de cerca de finançament per als projectes de l’entitat

Contingut

 • Elaboració d’un projecte: procés i fases.
 • Preparació del pressupost.
 • Per què cercar fons de finançament?
 • Estratègies per buscar possibles finançadors.
 • Fons públics: administracions públiques.
 • Fons privats: particulars. Empreses privades (RSC). Altres organitzacions.

Ponents

CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI.  El Centre d’Estudis de l’Esplai és l’entitat de la Fundació Catalana de l’Esplai dedicada a la formació i producció de materials entorn de l’educació en el lleure, l’educació ambiental i la gestió associativa amb la voluntat de qualificar i professionalitzar aquests sectors. Té com a objectiu la formació integral de gestors, tècnics, voluntaris i professionals de les entitats sense afany de lucre en els àmbits de la gestió d’entitats, la dinàmica associativa i la intervenció social. 
 

Desenvolupament d'habilitats personals

Data i lloc de celebració

Dimecres, 18 de maig, de 19 h a 21.15 h del vespre

 

Estació Espai Jove
C/ Sta. Eugènia, 17 (17005-Girona)

 

 

Organització

Ajuntament de Girona i Diputació de Girona

Objectius

Oferir les habilitats personals que poden ajudar a millorar les relacions entre els membres de l’entitat

Contingut

 • Habilitats directives i motivació dels membres de l’associació
 • Dinàmiques de grup i treball en equip
 • Moderació i direcció de reunions
 • Xarxes socials i altres eines d’Internet

Ponents

NÚRIA VALL-LLOSERA COLOMEDA. Sòcia-gerent i consultora de D@COM des de 2001, SL. Llicenciada en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en educació emocional per la Universitat de Barcelona. Accredited Coach Training Program, homologat per la International Coach Federation. Membre del patronat de la Fundació per a l’Educació Emocional (FEM).  Tutora de projectes del postgrau i màster d’educació emocional. Tutora del pràcticum de psicologia social de la Universitat de Girona, manager-coach, experta en programació neurolingüística, gestió de conflictes, automotivació, habilitats directives i atenció al client. Responsable de formació d’empresa de distribució durant deu anys. Membre del comitè de formació d’EUROMADI IBERICA fins al 1997. Consultora i formadora en recursos humans des de 1990.

Fiscalitat

Data i lloc de celebració

Dimecres, 25 de maig, de 19 h a 21.15 h del vespre

 

Estació Espai Jove
C/ Sta. Eugènia, 17 (17005-Girona)

Organització

Ajuntament de Girona i Diputació de Girona

Objectius

Coneixement pràctic de les obligacions fiscals i comptables de les organitzacions no lucratives

Contingut

 • Obligacions fiscals de les organitzacions no lucratives (principalment per a associacions): el codi d’identificació fiscal (CIF). Obligació de fer factures. Portar llibres de comptabilitat.    
 • L’ impost de societats. Règim especial. Associacions no declarades d’utilitat pública.
 • L’impost sobre el valor afegit (IVA). Fet imposable (circumstàncies que fan néixer l’obligació de tributar). Exempcions. Exempcions socials i culturals. Tipus impositius. Pagament de l’ impost.
 • Liquidació de l’IVA. La regla de la prorrata. Devolució de les quantitats no deduïdes. Obligacions formals.
 • Aportacions fetes per persones físiques o jurídiques. Convenis de col•laboració en activitats d’interès general.
 • Models d’escrits: factura feta per l’associació, factura feta per un professional a l’associació.

Ponents

JOAN ROBLEDA CABEZAS. Cap de servei de Gestió Tributària de l’AEAT de Girona i professor associat del Departament d’Empresa de la UdG.