Introducció a la participació ciutadana per a equips de govern

Participació ciutadana i gestió local

Data i lloc de celebració

El dia i el lloc de la formació s'han de concretar amb el Servei de Participació

Objectius

Conèixer i comprendre com funciona i quina és la finalitat de la comunicació institucional, amb la finalitat d'utilitzar els seus canals de manera eficient i poder donar a conèixer l'acció de govern.

Contingut

  1. Què és la participació ciutadana? Aplicació a la presa de decisions públiques i al funcionament de l'Administració
  2. Per què incorporem la participació a l'Administració pública?
  3. Qui hi pot participar?
  4. Com s'hi pot participar? Diferents òrgans i canals de participació
  5. Quan fem participació? Exemples pràctics d'òrgans i processos de participació

Inscripció

La inscripció al curs es fa trucant al Servei de Participació Ciutadana, telèfon 972184844, o per correu electrònic: participaciociutadana@ddgi.cat.
 

Ponents

Raquel Garcia
Llicenciada en ciències polítiques. Regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Parets del Vallès del 2004 al 2011. Tècnica de Participació de l'Ajuntament de Terrassa del 2006 al 2009 i actual cap del Servei de Joventut i Lleure Infantil.
Tatiana Mansilla
Llicenciada en dret i en ciències polítiques. Responsable tècnica de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels. Col·laboradora en cursos de formació de la Diputació de Barcelona.