GRUPS D'INTERÈS

Què són els Grups d'Interès?

Els grups d'interès són persones, o grups de persones, que tenen l'objectiu d'influir en el procés de presa de decisions dels poders públics a l'hora d'establir polítiques, per tal que aquestes afavoreixin els seus interessos personals o col·lectius.

En anglès també es coneixen com a "lobbys" o  "stakeholders"

 

Per què parlem de Grups d'Interès?

Perquè la Llei de Transparència catalana ha establert l'obligació de conèixer a les persones que realitzen influència o intermediació a les administracions i conèixer les seves activitats, per tal d'influir en les decisions que es prenen a l'hora d'establir polítiques públiques

 

Què han de fer els representants dels ens locals per complir amb aquesta obligació?

Han de registrar les entrevistes i reunions dels alts càrrecs, que tenen l'objectiu d'influir en alguna política pública, al Registre de Grups d'Interès de Catalunya

 

 

Com s'ha de fer?

Aquí tens aquesta infografia que t'ajudarà a entendre-ho millor

 

On puc trobar més informació?