Com exposar en públic i predisposar a que t'escoltin

COMUNICACIÓ EFECTIVA

Data i lloc de celebració

Divendres, 26 de maig i 2 de juny de 2017. Aula B de la Casa de Cultura. Plaça de l'Hospital, 6. Girona

DESTINATARIS

Treballadors de l'Administració local i tot el seu sector públic, especialment aquells que tenen responsabilitats o interès en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l'Administració i participació ciutadana.

El curs va dirigit a totes les persones que necessiten fer exposicions de curta durada davant de grups petits i mitjans: reunions de treball, assemblees, trobades de tècnics... i que estiguin interessades en perfeccionar la seva comunicació i en optimitzar el temps dedicat a l'exposició.
 

Organització


Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona

Objectius

1. Estructurar de manera adequada els continguts de qualsevol exposició.

2. Facilitar el control de l'ansietat abans i durant les exposicions en públic.

3. Perfeccionar les habilitats comunicatives davant de l'auditori.

Contingut

 

1. Els fonaments de la comunicació en públic.
2. L'estructura bàsica d'una exposició.
3. Els errors més habituals que cal tenir en compte.
4. Exposició informativa i exposició persuasiva.
5. Tècniques per millorar la comunicació en públic.
6. Com respondre a les intervencions difícils després d'una exposició

Inscripció

Les inscripcions s'han de fer amb aquest formulari

 

* La persona inscrita es compromet a assistir a la formació escollida i a avisar amb antelació de qualsevol incidència que no li permeti assistir-hi. La no-assistència injustificada impedeix inscriure's a cursos de formació posteriors d'aquest Servei.
Es lliurarà un certificat d'assistència a les persones que, com a mínim, hagin assistit al 80 % de les hores de formació del curs.

Programa

Descarrega't el programa amb pdf

Ponents

Toni Bardera

Professor de comunicació i habilitats socials. Especialista en programació neurolingüística (PNL). Especialitzat en formació laboral en l'àmbit sanitari i assistencial.

http://www.tonibardera.com/