Aquest és l'espai web de recursos informatius i formatius de l'Ofcina de bon govern, transparència i participació ciutadana de la Diputació de Girona, adreçat especialment a  treballadors públics i càrrecs electes de la demarcació de Girona

 

Aquí hi podeu trobar els cursos de formació d'aquestes matèries, especialment els organitzats per l'Oficina, i un recull d'informació i instruments d'interès per als ens locals.

 

Parlem de participació ciutadana i de transparència i de bon govern sota el paraigúes del Govern Obert.