Participació ciutadana i xarxes socials per a equips de govern

Data i lloc de celebració

El dia i el lloc de la formació s'han de concretar amb el Servei de Participació

Objectius

Assolir una formació bàsica per complementar els processos de participació presencials amb els virtuals.

Contingut

1. Les fases d'un procés de participació
2. Quines són les principals fases d'un procés de participació? Definició del pla de comunicació i el grau d'obertura del procés
    - Canvis en la gestió de la comunicació pública
    - La comunicació en un procés de participació
    - Quines eines i quins canals hem de fer servir?
3. Breu introducció a les xarxes socials i als avantatges que ofereixen
    - Per què hem de tenir presència a les xarxes socials?
    - Tipus de xarxes socials

Inscripció

La inscripció al curs es fa trucant al Servei de Participació Ciutadana, telèfon 972 184 844, o per correu electrònic: participaciociutadana@ddgi.cat.
 

Ponents

Marta Martorell
Llicenciada en ciències polítiques i de l'Administració, diplomada en comunicació i estratègia política i doctorada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Creadora, el 2003, de la consultora Civis, especialitzada en gestió pública, participació ciutadana i comunicació i estratègia electoral.