Millora del medi natural i inserció social

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa"

La Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa" cooperen des de fa 10 anys en el marc del Conveni de col·laboració en matèria de conservació del medi natural i la biodiversitat mitjançant la contractació laboral de col·lectius en risc d'exclusió social.

Durant 10 anys de vigència del conveni s'han invertit uns 8,4 milions d'euros, s'han executat més de 150  projectes i s'ha donat feina a més de 740 treballadors d'inserció.

Aquesta inversió en el territori reverteix no només en la protecció del medi natural sinó també en la generació de recursos econòmics (turisme i llocs de treball) a la demarcació amb més espais naturals emblemàtics del país.

Els OBJECTIUS del conveni vigent són:

1. Desenvolupar actuacions per a la conservació, defensa i promoció del medi ambient en l'àmbit territorial de les comarques gironines.

2. Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s'incideixi positivament en els aspectes de la conservació, l'ús públic i la revitalització socioeconòmica.

3. Afavorir la integració de col·lectius en risc d'exclusió social.

4. Elaborar els materials tècnics necessaris per contribuir al desenvolupament del conveni.

5. Donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques gironines.

6. Divulgar els resultats dels projectes i actuacions desenvolupats en el marc del conveni.

 

El conveni contempla una inversió anual per part de l'Obra Social "la Caixa" que ha anat oscil·lant al llarg d'aquests anys. Enguany, aquesta aportació és de 450.000 euros, i es destina a ACTUACIONS

  • Forestals (prevenció d'incendis, conservació de boscos madurs, recuperació i manteniment d'espais oberts i pastures, etc.),
  • En rius i riberes (lluita contra espècies invasores, millora de la vegetació de ribera, control de fauna exòtica, conservació d'espècies amenaçades, etc.),
  • En zones humides (conservació d'hàbitats d'interès comunitari, amfibis, rèptils, etc.),
  • De conservació d'espècies amenaçades (flora i fauna) i
  • De difusió i educació ambiental (en tots els projectes que s'executen).

Una Comissió paritària de Seguiment, integrada per membres de la Diputació de Girona i de "la Caixa", valoren els projectes i seleccionen aquells que millor s'adapten als objectius del Conveni. El seguiment i control d'aquestes actuacions el realitzen tècnics del Servei de Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Entre tots ho fem possible

 

Maria Guirado

Telf. 972 185 074
mguirado@ddgi.cat
Pujada de Sant Martí 4-5 17004, Girona