Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona

 El servei d'habitatge de l'Àrea de Cooperació Local va ser creat per donar suport als municipis de les comarques gironines en matèria d'habitatge. Els seus objectius són impulsar, fomentar i incentivar la planificació i execució de les polítiques d'habitatge en l'àmbit municipal, promoure la formació del personal tècnic i càrrecs electes dels ens locals i comarcals, donar suport en la concreció de les polítiques d'habitatge municipals, facilitar la informació de la normativa en procés de desenvolupament per als ajuntaments, i establir programes específics per al desenvolupament de les polítiques d'habitatge municipals. En definitiva, dotar els ajuntaments gironins de les eines suficients perquè puguin desenvolupar l'habitatge segons les característiques i les necessitats municipals, potenciant la coordinació entre les diferents administracions i facilitant l'accés a la informació.


L'assessorament va dirigit principalment als ajuntaments de les comarques gironines, però també es treballa amb altres administracions, entitats, i òrgans col·legiats.

El servei d'habitatge informa sobre normatives, notícies, formació d'altres entitats o corporacions, i sobre altres qüestions generals relacionades amb l'habitatge. Assessora en la redacció de bases d'adjudicació d'HPO, plans locals d'habitatge, estudis de planificació de l'habitatge, etc. També treballa en l'elaboració de documentació per als serveis municipals d'habitatge.