El servei d'habitatge de la Diputació organitza formació tècnica adreçada als empleats de l'administració pública i càrrecs electes amb l'objectiu de donar a conèixer les diferents accions relacionades amb l'habitatge, l'urbanisme i l'arquitectura que es poden portar a terme des dels ens locals i comarcals, mostrant diferents experiències, tractant la normativa i les eines que tenim per desenvolupar les necessitats de gestió municipal, amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament d'aquestes tasques i la gestió del dia a dia dels serveis.

 

IMPORTANT SOBRE L'ASSISTÈNCIA

Al ser formació gratuïta i amb un nombre de places limitades, en cas de no poder assistir a un curs es demana que s'informi al servei d'habitatge per tal que la seva plaça pugui ser aprofitada per una altra persona de la llista d'espera de la formació.

Es podrà penalitzar a les persones que tot i disposar d'una plaça gratuïta del servei d'habitatge no assisteixi al curs, amb la privació de realitzar altres cursos dins del mateix any.
 

Curs de Territoris Intel·ligents / Smart Territories

Girona - Dimarts 19 i 26 de març i 2, 9, 23 i 30 d'abril de 2019

Informació del curs

Curs d'introducció al QGIS. Cartografia i dades alfanumèriques associades

Girona - Dimarts 14 i 21 de maig i 4 i 11 de juny de 2019

Informació del curs

Jornades sobre criteris d'accessibilitat a l'espai públic

Sala Rafael Masó de la demarcació de Girona del COAC - Dimarts 18 i 25 de juny de 2019

Informació del curs