Programa de formació 2010

S’adreça als empleats de l’administració pública, càrrecs electes i persones que treballen en organitzacions relacionades amb l'habitatge, per tractar de la informació i les normatives d’habitatge amb què es treballa dia a dia.

Aquesta formació es planteja per donar a conèixer de les diferents accions relacionades amb l’habitatge que es poden portar a terme des dels ens locals i comarcals, presentant les necessitats de gestió dels ajuntaments i dels consells comarcals, mostrant diferents experiències, tractant la normativa nova i les eines que tenim per desenvolupar-les, amb l’objectiu de facilitar les tasques de gestió dels serveis d’habitatge.

S’estructura en una sèrie de jornades que es faran per tot el territori gironí, i que tractaran sobre diferents temes relacionats amb el coneixement i la gestió de l’habitatge.

CURS: El llibre blanc del projecte: codi tècnic i altres normatives (2a part)

Girona - Febrer - Juny 2010

Informació del curs

Intervencions en edificis particulars en mal estat

Girona - Març - Maig 2010

Informació del curs

El llibre blanc del projecte: codi tècnic i altres normatives - 2a part /2a edició

Girona - Març - Juliol 2010

Informació del curs

L'empadronament i la gestió del fet migratori

Girona - 16 d'abril de 2010

Informació del curs

Curs per a arquitectes municipals de petits municipis

Girona - Juny, juliol, setembre i octubre de 2010

Informació del curs

Edificació i sostenibilitat

Girona - Octubre i novembre 2010

Informació del curs

Taller d'habitabilitat i introducció a la ITE

Girona - 17 de novembre

Informació del curs

Curs de rehabilitació

Girona - Novembre 2010 - Abril 2011

Informació del curs