1.4.3 L’escriptura dels noms de persona

Els noms propis de persona s’han de deixar en la llengua que utilitza cada persona. Per tant, en un text en català, s’ha de mantenir en la llengua original el nom de les persones que fan servir el seu nom en una altra llengua, i viceversa. Si una persona té un cognom castellà pot optar bé per mantenir l’accentuació pròpia d’aquesta llengua, bé per adaptar-la al català, independentment que utilitzi el nom de fonts en català o en castellà.

  {#emotions_dlg.tick} Carles Gracia                                       {#emotions_dlg.tick} Carles Gràcia

L’ús de la i entre cognoms és facultatiu: depèn del costum de cadascú. Com que totes dues maneres de fer es consideren correctes, s’ha de respectar la voluntat de cada persona.

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088