1.2.6 La numeració

Els documents de més de tres pàgines s’han de numerar amb xifres aràbigues, del mateix tipus de font que la resta del text, en cos de lletra 10. La numeració s’ha de centrar al peu de la pàgina.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088