1.2.3 Els marges

Els marges del full DIN A4 s’han de configurar de la manera següent:

  • marge superior: variable, segons si es tracta de la primera pàgina o d’una pàgina intermèdia, si hi va bloc d’adreça, etc. (vegeu els esquemes 1 i 2 de l'apartat 8.1, «Criteris generals»)
  • marge inferior: 2,5 cm
  • marge esquerre: 3,6 cm
  • marge dret: 2,5 cm

En alguns documents, com ara les actes de sessió, s’han d’afegir 2 cm més al marge esquerre, si tenim en compte l’espai que serà ocupat per l’enquadernació.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088