Diputació de Girona
 

6.3.5 Llista d’abreviatures de tractaments protocol·laris

  

Tractaments protocol·laris

 Abreviatures

Eminentíssim i Reverendíssim Senyor

 Emm. i Rvdm. Sr.

Excel·lent Senyor

 Exc. Sr.

Excel·lent Senyora

 Exc. Sra.

Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor

 Excm. i Rvdm. Sr.

Excel·lentíssim Senyor

 Excm. Sr.

Excel·lentíssima Senyora

 Excma. Sra.

Honorable Senyor

 Hble. Sr.

 H. Sr.

Honorable Senyora

 Hble. Sra.

 H. Sra.

Il·lustre Senyor

 Il·ltre. Sr.

 I. Sr.

Il·lustre Senyora

 Il·ltre. Sra.

 I. Sra.

Il·lustríssim Senyor

 Il·lm. Sr.

 Im. Sr.

Il·lustríssima Senyora

 Il·lma. Sra.

 Ima. Sra.

Magnífic Senyor

 Mgfc. Sr.

Magnífica Senyora

 Mgfca. Sra.

Molt Honorable Senyor

 M. Hble. Sr.

 M. H. Sr.

Molt Honorable Senyora

 M. Hble. Sra.

 M. H. Sra.

Molt Il·lustre Senyor

 M. Il·ltre. Sr.

 M. I. Sr.

Molt Il·lustre Senyora

 M. Il·ltre. Sra.

 M. I. Sra.

Molt Excel·lent Senyor

 M. Exc. Sr.

 M. E. Sr.

Molt Excel·lent Senyora

 M. Exc. Sra.

 M. E. Sra.

Monsenyor

 Mons.

Mossèn

 Mn.

Pare/Mare

 P./M.

Rector Magnífic

 Rector Mgfc.

Rectora Magnífica

 Rectora Mgfca.

Reverend Senyor

 Rv. Sr.

Reverendíssim Pare

 Rvdm. P.

Reverendíssima Mare

 Rvdma. M.

Sa Altesa Reial

 S. A. R.

Sa Majestat

 S. M.

Sant Pare, Pare Sant, Sa Santedat

 S. P., P. S., S. S.

Senyor

 Sr.

Senyora

 Sra.

  

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona