Diputació de Girona
 

6.3.3 Llista de càrrecs eclesiàstics

  

Càrrecs eclesiàstics

 

Tractaments

abat/abadessa

        

Reverendíssim/a Pare/Mare

administrador apostòlic (si no és bisbe)

 

Il·lustríssim Senyor

arquebisbe

 

Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor

arxiprest del Principat d’Andorra

 

Reverend Senyor

bisbe

 

Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor

canonge

 

Molt Il·lustre Senyor

cardenal

 

Eminentíssim i Reverendíssim Senyor

clergue oficial de la Cambra Apostòlica

 

Monsenyor

diaca

 

Reverend Senyor (o Mossèn)

fiscal de diòcesi

 

Il·lustríssim Senyor

jutge del Tribunal Eclesiàstic

 

Il·lustríssim Senyor

nunci apostòlic

 

Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor

papa

 

Sant Pare (o Pare Sant o Sa Santedat)

prelat

 

Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor

prevere

 

Reverend Senyor (o Mossèn)

rector de parròquia

 

Reverend Senyor

religiós/osa

 

Pare/Mare

sacerdot

  

Reverend Senyor (o Mossèn o Pare)

superior/a general d’orde i de congregació religiosa

 

Reverendíssim/a Pare/Mare

vicari general

 

Il·lustríssim Senyor

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona