Diputació de Girona
 

6.3.2 Llista de càrrecs acadèmics

 

Càrrecs acadèmics

        

Tractaments

cap d’estudis de facultat universitària

    

Senyor/a (tradicionalment     Molt Il·lustre Senyor/a)

comissionat/ada per a Universitats i Recerca

 

Senyor/a (tradicionalment Honorable Senyor/a)

degà/ana i vicedegà/ana de facultat universitària

 

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

director/a d’escola universitària o institut

 

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

gerent d’universitat

 

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

president/a de divisió universitària

 

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

president/a del Consell d’Universitats

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

rector/a d’universitat

 

Rector/a Magnífic/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a i Magnífic/a Senyor/a)

secretari/ària general d’universitat

 

Senyor/a (tradicionalment     Molt Il·lustre Senyor/a)

secretari/ària general del Consell d’Universitats

 

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

vicedegà/ana de facultat universitària

 

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

vicerector/a d’universitat

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona