Diputació de Girona
 

6.3.1 Llista de càrrecs polítics i civils

   

Càrrecs polítics i civils

            

Tractaments

advocat/ada de l’Estat

     

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

alcalde/essa de qualsevol municipi de Catalunya i de capital de província (excepte de Barcelona, que té el tractament d’Excel·lentíssim/a Senyor/a)

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

ambaixador/a

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

batlle/essa d’Andorra

 

Honorable Senyor/a

cap d’Estat

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

cap de l’oposició de l’Estat espanyol

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

cap de la Casa Reial

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

cap del Gabinet Jurídic de la Generalitat de València

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

cap del Govern d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

conseller/a de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat Valenciana i del Govern de les Illes Balears

 

Honorable Senyor/a

conseller/a de la resta de comunitats autònomes

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

conseller/a del Conselh Generau d’Aran

 

Magnífic/a Senyor/a

conseller/a del Consell d’Estat

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

conseller/a del Consell General d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

conseller/a del Govern d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

cònsol (el femení consolessa és poc freqüent)

 

Honorable Senyor/a

cònsol de parròquia d’Andorra (alcalde/essa)

 

Honorable Senyor/a

copríncep/coprincesa d’Andorra

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

defensor/a del poble

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

degà/ana de col·legi d’advocats (excepte del de Barcelona, que té el tractament d’Excel·lentíssim/a Senyor/a)

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

degà/ana del Col·legi de procuradors (excepte del de Barcelona, que té el tractament d’Il·lustríssim/a Senyor/a)

 

Il·lustre Senyor/a

degà/ana president/a del Col·legi de Notaris de Barcelona

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

degà/ana del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

degà/ana del cos diplomàtic

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

delegat/ada del Govern de l’Estat

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

delegat/ada permanent del copríncep d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

delegat/ada regional o provincial de ministeri

 

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

diputat/ada de diputació provincial (excepte de la de Barcelona, que té el tractament d’Il·lustríssim/a Senyor/a)

 

Il·lustre Senyor/a

diputat/ada del Congrés de l’Estat

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

diputat/ada del Parlament de Catalunya i del País Valencià

 

Il·lustre Senyor/a

diputat/ada del Parlament de les Illes Balears

 

Il·lustre Senyor/a (o Honorable Senyor/a)

diputat/ada del Parlament Europeu (eurodiputat/ada)

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

director/a general del Govern de l’Estat

 

Senyor/a (tradicionalment Il·lustríssim/a Senyor/a)

exconseller/a de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat Valenciana i del Govern de les Illes Balears

 

Honorable Senyor/a

expresident/a de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat Valenciana i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Molt Honorable Senyor/a

expresident/a de les Corts del País Valencià

 

Molt Excel·lent Senyor/a

expresident/a del Parlament de Catalunya i de les Illes Balears

 

Molt Honorable Senyor/a

fiscal

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

fiscal d’Andorra

 

Magnífic/a Senyor/a

fiscal d’audiència provincial

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

fiscal del Tribunal Suprem

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

fiscal en cap de tribunal superior de justícia

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

fiscal en cap del Tribunal Suprem

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

fiscal general de l’Estat

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

governador/a civil

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

infant/a

 

Sa Altesa Reial

jutge/essa

 

Il·lustre Senyor/a

magistrat/ada d’audiència provincial

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

magistrat/ada de les Corts d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

magistrat/ada de les Corts del País Valencià

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

magistrat/ada de tribunal superior de justícia

 

Il·lustríssim/a Senyor/a (o Excel·lentíssim/a Senyor/a)

magistrat/ada del Tribunal Suprem

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

magistrat/ada del Tribunal Constitucional

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

magistrat/ada del Tribunal d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

magistrat/ada jutge/essa

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

membre de la Mesa de les Corts del País Valencià

 

Il·lustre Senyor/a

membre de la Mesa del Parlament de Catalunya i del Parlament de les Illes Balears

 

Il·lustre Senyor/a

membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya

 

Il·lustre Senyor/a

ministre/a del Govern d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

ministre/a del Govern espanyol

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

notari/ària

 

Il·lustre Senyor/a

persona condecorada amb la Creu de Sant Jordi

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president d’assemblea legislativa de comunitat autònoma (excepte de les de Catalunya, València i les Illes Balears, que tenen el de Molt Honorable Senyor/a)

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a d’audiència provincial

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

president/a de cambra de comerç, indústria i navegació (excepte de la de Barcelona, que té el d’Excel·lentíssim/a Senyor/a)

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

president/a de consell comarcal

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

president/a de diputació provincial (excepte de la de Barcelona, que té el d’Excel·lentíssim/a Senyor/a)

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

president/a de l’Audiència Nacional

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a de la Generalitat de Catalunya

 

Molt Honorable Senyor/a

president/a de la Generalitat de València

 

Molt Honorable Senyor/a

president/a de les Corts del País Valencià

 

Molt Excel·lent Senyor/a

president/a de tribunal superior de justícia

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a del Congrés de diputats

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya

 

Honorable Senyor/a

president/a del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a del Consell General del Poder Judicial

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a del Consell Insular Balear

 

Honorable Senyor/a

president/a del Govern de l’Estat

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

president/a del Parlament de Catalunya

 

Molt Honorable Senyor/a

president/a del Parlament de les Illes Balears

 

Molt Il·lustre Senyor (o Molt Honorable Senyor/a)

president/a del Parlament Europeu

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a del Senat

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

president/a del Tribunal Constitucional

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a del Tribunal de Comptes

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a del Tribunal de les Aigües de València

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

president/a del Tribunal Suprem de Justícia

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

príncep/princesa d’Espanya

 

Sa Altesa Reial

regidor/a municipal (excepte de Barcelona, que té el tractament d’Il·lustríssim/a Senyor/a)

 

Senyor/a

regidor/a president/a de consell municipal de districte

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

rei/reina

 

Sa Majestat

representant del copríncep d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

secretari/ària d’Estat

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

secretari/ària de la Mesa del Congrés

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

secretari/ària de la Mesa del Senat

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

secretari/ària general de la Casa Reial

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

secretari/ària judicial

 

Il·lustre Senyor/a

senador/a

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

síndic/a de Greuges de Catalunya

 

Il·lustre Senyor/a

síndic/a de Greuges del País Valencià

 

Excel·lent Senyor/a

síndic/a del Conselh Generau d’Aran

 

Magnífic/a Senyor/a

síndic/a general d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià

 

Excel·lent Senyor/a

síndic/a president/a de la Borsa de Barcelona

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

síndic/a president/a de la Sindicatura de Comptes

 

Il·lustre Senyor/a

tinent/a d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

 

Il·lustríssim/a Senyor/a

vicepresident/a de la Mesa del Congrés

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

vicepresident/a de la Mesa del Senat

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

vicepresident/a de les Corts del País Valencià

 

Excel·lent Senyor/a

vicepresident/a del Consell General del Poder Judicial

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

vicepresident/a del Govern de l’Estat espanyol

 

Senyor/a (tradicionalment Excel·lentíssim/a Senyor/a)

vicepresident/a del Govern de les Illes Balears

 

Honorable Senyor/a

vicepresident/a del Parlament de Catalunya

 

Il·lustre Senyor/a

vicepresident/a del Parlament de les Illes Balears

 

Il·lustre Senyor/a

vicepresident/a del Tribunal de les Corts d’Andorra

 

Molt Il·lustre Senyor/a

vocal del Consell General del Poder Judicial

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona