4.4.7 Llista general d’abreviacions

 
 

Conceptes

Abreviatures

Sigles

 Símbols

a favor de

f/

 

 

a favor nostre

f/n

 

 

a l’atenció de

a/

 

 

a l’ordre de

o/

 

 

a la meva ordre

m/o

 

 

al meu càrrec

m/c

 

 

accidental

acc.

 

 

addicional

add.

 

 

adjunt/a

adj.

 

 

administració

adm.

 

 

adreça electrònica

a/e

 

 

ajuntament

aj.

 

 

alcalde/essa

alc.

 

 

altura

alt.

 

 

amb còpia

a. c.

 

 

amplada

ampl.

 

 

ante meridiem

(‘abans del migdia’)

a. m.

 

 

aparcament

aparc.

 

 

apartament

apmt.

 

 

apartat

ap. o apt.

 

 

aproximadament

aprox.

 

 

article

art.

 

 

associació

assoc.

 

 

àtic

àt.

 

 

Audiència Provincial

 

AP

 

autor/a

aut.

 

 

autoritzat/ada

autzat./autzada.

 

 

auxiliar

aux.

 

 

avinguda

av.

 

 

baixada

bda.

 

 

baixos

bxs.

 

 

barri

b.

 

 

base de dades

 

BD

 

bibliografia

bibl.

 

 

blanc i negre

b/n

 

 

bloc

bl.

 

 

butlletí

butll.

 

 

Butlletí Oficial de l’Estat

 

BOE

 

Butlletí Oficial de la Província

 

BOP

 

cantonada

cant.

 

 

capítol

cap.

 

 

carrer

c/ o c.

 

 

carretera

ctra.

 

 

cèntim

ct.

 

 

centímetre

 

 

 cm

centre d’atenció primària

 

CAP

 

certificat

cert.

 

 

circa (‘al voltant de’)

c. o ca.

 

 

coautor/a

coaut.

 

 

codi d’identificació fiscal

 

CIF

 

codi postal

 

CP

 

coeditor/a

coed.

 

 

col·lecció

col·l.

 

 

comarca

com.

 

 

comissió

com.

 

 

companyia

cia.

 

 

confronteu

cf.

 

 

complementari/ària

compl.

 

 

compte corrent

c/c

 

 

comunitat autònoma

 

CA

 

Comunitat Europea

 

CE

 

convocatòria

conv.

 

 

coordinador/a

coord.

 

 

copyright

copyr.

 

 ©

corporació

corp.

 

 

cultural

cult.

 

 

decret

 

D

 

decret legislatiu

 

DLEG

 

decret llei

 

DL

 

delegació

del.

 

 

denominació d’origen

 

DO

 

departament

dept.

 

 

destinatari/ària

dest.

 

 

Diari Oficial de la Comunitat Europea

 

DOCE

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

DOGC

 

dies [des de la] data

d/d

 

 

dies [des de la] factura

d/fra

 

 

dipòsit legal

dip. leg.

DL

 

direcció general

dir. gral.

DG

 

director/a

dir.

 

 

disposició addicional

 

DA

 

districte

distr.

 

 

document

doc.

 

 

document nacional d’identitat

 

DNI

 

dreta

dta.

 

 

duplicat

dupl.

 

 

editor/a

ed.

 

 

en el lloc citat (loco citato)

loc. cit.

 

 

en funcions

e. f.

 

 

en l’obra citada (opus citatum)

op. cit.

 

 

entitat

ent.

 

 

entresòl

entl.

 

 

escala

esc.

 

 

Escola d’Administració Pública de Catalunya

EAPC

 

 

esquerre/a

esq.

 

 

Estats Units d’Amèrica

 

EUA

 

Estatut d’autonomia de Catalunya

 

EAC

 

Estatut dels treballadors

 

ET

 

et alii (‘i d’altres’)

et al.

 

 

etcètera

etc.

 

 

euro

 

 

 €/EUR

excepció

exc.

 

 

exemple

ex.

 

 

expedient

exp.

 

 

factura

fra.

 

 

festiu

fest.

 

 

figura

fig.

 

 

finca

fca.

 

 

foli

f.

F

 

fonament jurídic

 

FJ

 

franqueig a destinació

 

FD

 

fundació

fund.

 

 

garantia

gar.

 

 

general

gral.

 

 

gir postal

 

GP

 

govern

gov.

 

 

gram

 

 

 g

grau

 

 

 °

grau Celsius

 

 

 °C

habitants

h.

 

 

hectàrea

 

 

 ha

hora

 

 

 h

import

imp.

 

 

impost

impt.

 

 

impost sobre activitats econòmiques

 

IAE

 

índex de preus de consum

 

IPC

 

informe

inf.

 

 

internacional

internac.

 

 

interventor/a

interv.

 

 

Introducció

intr.

 

 

junta de govern

j. de gov.

 

 

junta directiva

j. dir.

 

 

jurisprudència

jurispr.

 

 

laborable

lab.

 

 

limitat/ada

ltat./ltda.

 

 

litre

 

 

 l o L

llei

 

L

 

Llei d’arrendaments rústics

 

LAR

 

Llei d’arrendaments urbans

 

LAU

 

Llei de contractes del sector públic

 

LCSP

 

Llei de l’habitatge

 

LH

 

Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

 

LRJPAC

 

Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

LMRLC

 

Llei orgànica del règim electoral general

 

LOREG

 

Llei reguladora de les bases del règim local

 

LRBRL

 

lloc de naixement

lloc de naix.

 

 

màxim/a

màx.

 

 

mesos vista

m/v

 

 

metre

 

 

 m

metre per segon

 

 

 m/s

milió

 

 

 M

mínim/a

mín.

 

 

minut

 

 

 min

modificació

mod.

 

 

Mossos d’Esquadra

M. d’E.

ME

 

municipal

mpal.

 

 

nacional

nac.

 

 

nombre

nre.

 

 

nota del traductor

n. del t.

 

 

número

núm. o n.

 

 

número d’afiliació a la Seguretat Social

 

NASS

 

número d’identificació fiscal

 

NIF

 

número de registre

núm. de reg.

 

 

obligatori/òria

oblig.

 

 

observació

obs.

 

 

ordre de pagament

 

OP

 

organització no governamental

 

ONG

 

original

orig.

 

 

pagament

pag.

 

 

pàgina

pàg. o p.

 

 

parcel·la

parc.

 

 

particular

part.

 

 

passatge

ptge.

 

 

passeig

pg.

 

 

pavelló

pav.

 

 

per absència

p. abs.

 

 

per autorització

p. aut.

 

 

per cent

 

 

 %

per compte de

p/c

 

 

per delegació

p. d.

 

 

per exemple

p. e. o p. ex.

 

 

per ordre

p. o.

 

 

per poder

p. p.

 

 

plaça

pl.

 

 

placeta

plta.

 

 

planta

pl.

 

 

població

pobl.

 

 

polígon

pol.

 

 

porta

pta.

 

 

post meridiem (‘després del migdia’)

p. m.

 

 

post scriptum (‘després de l’escrit’)

p. s.

PS

 

postdata

p. d.

PD

 

president/a

pres.

 

 

principal

pral.

 

 

producte interior brut

 

PIB

 

programa

progr.

 

 

província

prov.

 

 

publicació

publ.

 

 

pujada

pda.

 

 

punt quilomètric

 

PK

 

quilòmetre

 

 

 km

rambla

rbla.

 

 

recursos humans

 

RH

 

referència

ref.

 

 

registre

reg.

 

 

reglament

regl.

 

 

reial decret

 

RD

 

reial decret legislatiu

 

RDLEG

 

reial decret llei

 

RDL

 

reimpressió

reimpr.

 

 

remitent

rnt.

 

 

resolució

res.

R

 

ronda

rda.

 

 

salvat error o omissió

s. e. o o.

 

 

secretari/ària

secr.

 

 

segle

s.

 

 

segons el model

s/m

 

 

següent

seg.

 

 

sense número

s/n

 

 

sentència

 

S

 

si us plau

s. u. p.

 

 

signatura

sign.

 

 

sobreàtic

s/àt

 

 

societat anònima

s. a.

SA

 

societat anònima participada

s. a. p.

SAP

 

societat cooperativa

s. coop.

SCOOP

 

societat limitada

s. l.

SL

 

tren d’alta velocitat

 

TAV

 

tècnic/a

tècn.

 

 

tecnologies de la informació i la comunicació

 

TIC

 

telèfon

tel.

 

 

telegrama

telegr.

 

 

televisió

 

TV

 

terme municipal

t. m.

TM

 

text refós

 

TR

 

títol

tít.

 

 

transferència

transf.

 

 

travessera

trav.

 

 

travessia

trv.

 

 

Tribunal Superior de Justícia

 

TSJ

 

trimestre

trim.

 

 

Unió Europea

 

UE

 

urbanització

urb.

 

 

vegeu

veg.

 

 

vist i plau

v. i p.

 

 

volum

vol.

 

 

xec

x.

 

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088