Diputació de Girona
 

9.3.1 Criteris de redacció

Cal adequar la llengua al grau de formalitat de la situació comunicativa. Amb tot, és recomanable no fer servir un llenguatge extrem; això és, ni molt formal ni massa col·loquial.

Quant al tractament personal:

 • Per a qui emet el text, en general s’utilitza la primera persona del singular (jo): us felicito; rebeu el meu agraïment. La primera persona del plural (nosaltres) (us volem fer arribar la nostra felicitació; us agraïm) és adequada quan es vol accentuar el caràcter institucional per sobre del personal, o bé el valor col·lectiu de l’organisme.
 • Per a la persona destinatària, són possibles tractaments personals diversos, però atès que la carta protocol·lària generalment té un cert grau de formalitat, preferentment farem servir la segona persona del plural (vós): us agraeixo; us fem arribar el nostre condol. Opcionalment, podem fer servir la tercera persona del singular (vostè) (la felicito; li expresso la meva condolença), que resulta més distant amb l’interlocutor. Però segons la situació comunicativa, si hi ha una relació d’amistat, també podem recórrer al tractament més proper de tu, per exemple, en una felicitació per un premi esportiu, un aniversari, etcètera.
 

Dubtes freqüents

 • Celebrar o tenir lloc?

  El verb celebrar només el farem servir en els casos en què es fa referència a commemoracions, cerimònies i actes solemnes. Quan es tracta d’una invitació a un acte cultural o social ordinari (una conferència, un concert, el lliurament d’uns premis, una inauguració, una reunió, etc.) són més adequats els verbs tenir lloc, fer-se i ser.

  • El ple de la corporació es va celebrar dimarts passat.
  • El ple de la corporació va tenir lloc dimarts passat.

   

  • Els actes per commemorar el centenari del naixement de Salvador Espriu se celebraran a la Casa de Cultura.
 • Convidem o invitem (*a) algú a un acte?

  En una invitació podem fer servir convidar o invitar, ja que són verbs sinònims, però tant l’un com l’altre exigeixen un complement directe (la persona que es convida), que no va precedit mai de la preposició a.

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona