Logotip Diputació de Girona

Formacions Diputació de Girona


Selecciona una formació de la llista

 • Conèixer l’impacte de les actuacions realitzades per les administracions locals per fer front a la pobresa energètica.
  Inscripcions del 18/02/2021 al 07/11/2021
 • L’objectiu d’aquest mòdul és analitzar els instruments de rehabilitació i millora urbana amb els quals poder aconseguir que aquest entorn urbà gaudeixi dels estàndards mediambientals, funcionals i constructius adequats.
  Inscripcions del 18/02/2021 al 11/05/2021
 • L’objectiu d’aquest mòdul és analitzar els instruments de rehabilitació i millora urbana amb els quals poder aconseguir que aquest entorn urbà gaudeixi dels estàndards mediambientals, funcionals i constructius adequats.
  Inscripcions del 18/02/2021 al 20/10/2021
 • Presentació de l’estudi realitzat per l’Observatori DESC i debat amb els principals agents sobre els diferents impactes en l’habitatge de la covid a Girona
  Dia 24 de maig de 2021.
  Inscripcions del 18/02/2021 al 20/05/2021
 • Donar eines als ajuntaments de les comarques gironines per fer front a les situacions d’ocupacions irregulars d’habitatge.

  Conèixer les actuacions locals per a fer front a les ocupacions irregulars.
  Inscripcions del 18/02/2021 al 17/05/2021
 • Donar eines als ajuntaments de les comarques gironines per fer front a les situacions d’ocupacions irregulars d’habitatge.
  Conèixer les actuacions locals per a fer front a les ocupacions irregulars.
  21 de juny de 2021.
  Inscripcions del 18/02/2021 al 20/06/2021
 • Coneixement i les competències necessàries per plantejar i desenvolupar estudis i projectes de recerca i innovació en matèria d’habitatge, tant des d’un plantejament teòric i acadèmic, com pràctic i professional.
  Inscripcions del 18/02/2021 al 12/10/2021
 • Conèixer i reflexionar sobre la participació de la ciutadania i les entitats locals als plens municipals.
  Dia 2 de juny de 2021 de 9h a 11h.
  Inscripcions del 11/02/2021 al 03/06/2021
 • Conèixer, reflexionar i aprendre al voltant de les dades obertes, els seus usos i potencials
  Dies 6 i 13 d'octubre de 2021 de 9h a 11h.
  Inscripcions del 11/02/2021 al 05/10/2021
 • L’objectiu de la jornada és aprofundir en la naturalesa jurídica del dret d’accés a la informació pública regulat a les lleis de transparència; diferenciar el dret d’accés de la resta de regulacions especials de dret d’accés a la informació pública; conèixer el procediment de tramitació de les sol·licituds i expedients de dret d’accés a la informació pública en l’àmbit local amb una menció especial de l’aplicació de límits i de la protecció de dades; conèixer els òrgans que vetllen pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública, les seves funcions, la seva doctrina i els criteris interpretatius, i aprofundir en els casos més comuns en l’àmbit local.
  Dies 21 i 28 d'abril de 2021 de 9,30h a 11,30h.
  Inscripcions del 10/02/2021 al 27/04/2021
 • L'objectiu del curs és conèixer les obligacions de transparència que afecten els ens locals i els recursos que tenen aquests a la seva disposició; adquirir els coneixements tècnics necessaris de gestió i edició de continguts per mantenir actualitzat el Portal de transparència, i conèixer les darreres novetats en la visualització de continguts.
  Dia 29 de setembre de 2021 de 9h a 11h.
  Inscripcions del 10/02/2021 al 28/09/2021
 • Aquesta jornada pretén aprofundir en la necessitat que les administracions públiques desenvolupin sistemes d’integritat institucional que permetin, d’una banda, millorar la prevenció de la corrupció i, de l’altra, contribuir a millorar la confiança de la ciutadania en les administracions públiques.
  Dia 3 de març de 2021 de 9h a 12h.
  Inscripcions del 10/02/2021 al 03/03/2021
 • Conèixer què és la plataforma de participació digital Decidim i les possibilitats de participació en línia que ens ofereix.
  Facilitar el disseny d’accions de participació digital i semipresencial
  Dia 3 de novembre de 2021 de 9h a 11h.
  Inscripcions del 10/02/2021 al 02/11/2021
 • • Clarificar el concepte de participació ciutadana, desmentir tòpics i definir on se circumscriuen els pressupostos participatius en aquesta nova manera de fer política.
  • Treballar el concepte de participació cap a dins (transversalitat dels processos participatius) per passar de la burocràcia i la nova gestió pública a l’administració deliberativa.
  • Aportar reflexions, elements d’anàlisi i metodologies que permetin implementar uns pressupostos participatius amb garanties d’èxit tant en temps de pandèmia com després de la crisi sanitària del coronavirus.
  • Analitzar diferents experiències i models de pressupostos participatius duts a terme per municipis.
  • Definir fases i etapes d’aquest instrument, i eines metodològiques per realitzar-los (online i offline).
  • Dotar de capacitats tècniques i d’orientacions polítiques bàsiques els municipis per dissenyar i dinamitzar un procés de pressupostos participatius adaptat a les característiques i particularitats de cadascun
  dies 24,31 de març i 7 d'abril de 9h a 11h
  Inscripcions del 10/02/2021 al 06/04/2021
 • L’objectiu de la jornada és proporcionar una visió general de les obligacions en matèria de publicitat activa a les quals han de donar compliment els ens locals, i de la conciliació de la publicació d’aquesta informació pública amb la protecció de dades de caràcter personal. En concret s’abordarà la preservació dels principis generals relatius al tractament de dades als portals de transparència dels ens locals. S’identificaran les males pràctiques més comunes en aquest àmbit i es proposaran criteris i pautes de correcció d’acord amb la normativa i els pronunciaments de les autoritats competents en la matèria.
  També es proporcionaran recursos, modelatge i fonts d’informació per facilitar el compliment de la normativa de transparència i la normativa de protecció de dades.
  Dies 20 i 27 d'octubre de 2021 de 9,30h a 11,30h.
  Inscripcions del 10/02/2021 al 20/10/2021
 • Treballar el concepte de participació virtual, i conèixer i valorar les noves tècniques i metodologies per fer una bona gestió participativa en format virtual.
  Dies 10 i 17 de març de 2021 de 9h a 11h.
  Inscripcions del 10/02/2021 al 16/03/2021
 • Conèixer actuacions que estan duent a terme diferents ens locals per a poder mobilitzar els habitatges privats per a ús de polítiques socials.
  Incentiu de la Generalitat, actuacions de les OLH i actuacions locals
  El curs es realitzarà el dia 22 de març de 2021 de 10h a 12,30h a la plataforma webex.
  Inscripcions del 09/02/2021 al 21/03/2021
 • L’objectiu d’aquest mòdul és analitzar els instruments de rehabilitació i millora urbana amb els quals poder aconseguir que aquest entorn urbà gaudeixi dels estàndards mediambientals, funcionals i constructius adequats.
  Inscripcions del 09/02/2021 al 09/03/2021
 • L'habitatge protegit. Bases adjudicació
  Les diferències patrimonials en l'adjudicació d'habitatges destinats a polítiques públiques.Redacció de bases d'adjudicació dels habitatges de protecció oficial.Redacció de bases d'adjudicació dels habitatges destinats a polítiques públiques.El reglament de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per a la cessió temporal d'habitatges mitjançant un contracte de lloguer Data: 14 de desembre de 2020 de 10h a 13h.
  Inscripcions del 05/11/2020 al 13/12/2020
 • Portal de transparència. Edició bàsica, actualitzacions i novetats de visualització
  L’objectiu del curs és conèixer les obligacions de transparència que afecten els ens localsiels recursos que aquests tenen a la seva disposició,adquirir els coneixements tècnics necessaris de gestió i edició de continguts per mantenir actualitzat el portal de transparència i conèixer les darreres novetats de visualització dels continguts. El curs es realitzarà el 16 d'octubre de 2020 de 9h a 11h de forma virtual.
  Inscripcions del 09/09/2020 al 09/10/2020
 • Jornada sobre els mercats setmanals
  Mitjançant aquesta formació volem afavorir que els participants intercanvïin experiències i comparteixin reptes. Conèixer i saber aplicar el marc jurídic, fiscal i sectorial existent. Compartir experiències i bones pràctiques de gestió i funcionament dels mercats.

  Aquesta jornada es realitzarà de forma virtual els dies 16 de setembre de 2020 i 22 d'octubre de 9h a 11h a l'Aula Magna de la Casa de Cultura.
  Inscripcions del 14/06/2020 al 14/09/2020
 • M3 del Postgrau de Polítiques d'Habitatge
  Conèixer els diferents instruments de política d’habitatge desenvolupats per a donar resposta a les necessitats residencials més urgents, sobretot les d’aquelles llars en risc de perdre el seu habitatge per impagament d’hipoteca o lloguer, o per tenir una greu situació d’exclusió residencial. S’analitzarà el model Housing First d’atenció a les persones sense llar i sense sostre.
  Inscripcions del 15/05/2020 al 06/10/2020
 • consultes locals, oportunitats i riscos.
  1. Marc conceptual:
   Les tres dimensions de la democràcia: representativa, dialògica i directa.
   Consultes i referèndums, són el mateix?
   Les consultes: són democràcia directa?
   Iniciativa ciutadana i iniciativa institucional.
  2. Marc normatiu
   El sistema institucional, evolució (involució?) i la interpretació que en fan els tribunals.
   Especificitats del món local: Llei de bases, Llei municipal, reglaments municipals.
  3. Com promoure consultes i referèndums
   Actors: ajuntaments i ciutadania (iniciativa popular).
   Matèries excloses.
   Procés: proposta, acord, convocatòria, debat previ, votació, escrutini, vinculació al resultat.
   El vot electrònic.
   Sistema de garanties.
  4. Riscos i oportunitats
  El curs es realitzarà els dies 5 i 9 de juny, de 9 a 11.30h.
  Inscripcions del 05/05/2020 al 03/06/2020
 • Jornada sobre les novetats de la normativa d'eficiència energètica a l'edificació
  Posar al dia el nou document del CTE-HE en matèria d’energia que inclou els temes de l’edifici del consum quasi nul així com les modificacions sobre el procés de certificació que en els propers mesos es preveu que es facin.
  Inscripcions del 03/05/2020 al 16/06/2020
 • La cessió d'habitatges a l'administració
  Curs que forma part del curs sobre la gestió de l'habitatge. Es vol donar coneixements sobre les actuacions i processos que els ens locals poden fer per a gestionar el seu parc, tant el de propietat municipal com el cedit per tercers en tot el seu cicle de vida.
  Inscripcions del 31/03/2020 al 29/10/2020
 • Jornada: Actuacions per a pal·liar la pobresa energètica
  Conèixer de quines eines disposem per abordar la problemàtica de la pobresa energètica i valorar quin és l’impacte de les actuacions locals.
  Inscripcions del 05/03/2020 al 27/11/2020
 • Taller sobre habitatge buit
  Conèixer des d’un punt de vista tècnic la regulació actual de l’habitatge buit i compartir diferents experiències que poden servir com a exemple per impulsar actuacions d’àmbit local. Es vol fomentar la seva mobilització i donar eines als ens locals per garantir l’accés a l’habitatge digne i evitar-ne el seu mal ús.
  LLoc: Aula A Casa de Cultura de Girona.
  Inscripcions del 15/01/2020 al 20/02/2020
 • Jornada informativa de la nova aplicació publicació d'edictes al BOPG ( 20 de gener de 2020)
  L'objectiu de la jornada és presentar la nova aplicació de publicació d'edictes al BOPG que ha elaborat el servei de noves tecnologies de la Diputació de Girona i que busca oferir una major simplificació i exactitut en els pocessos de gestió de la publicació dels anuncis al BOPG i el màxim de garanties en els procesos de compra pública tal com exigeix la normativa actual.
  Inscripcions del 07/01/2020 al 20/01/2020
 • Jornada informativa de la nova aplicació publicació d'edictes al BOPG (15 de gener 2020)
  L'objectiu de la jornada és presentar la nova aplicació de publicació d'edictes al BOPG que ha elaborat el servei de noves tecnologies de la Diputació de Girona i que busca oferir una major simplificació i exactitut en els pocessos de gestió de la publicació dels anuncis al BOPG i el màxim de garanties en els procesos de compra pública tal com exigeix la normativa actual.
  Inscripcions del 07/01/2020 al 14/01/2020
 • III Jornada de control intern del sector públic local
  Aprofundir en l'exercici del control intern i exposar les novetats del servei d'assistència per a l'exercici 2020.
  Inscripcions del 19/12/2019 al 31/01/2020
 • Jornada sobre la difusió dels serveis d'expropiacions,jurídics i de supervisió de projectes
  La Diputació de Girona vol donar a conèixer i difondre els serveis d'expropiacions, jurídics i de supervisió de projectes, de naturalesa gratuíta, als 221 municipis de la província de Girona, en virtut de la competència en matèria d'assistència jurídica i tècnica d'aquest organisme.
  Inscripcions del 19/12/2019 al 29/01/2020
 • Jornada informativa Iplecs
  L’objectiu de la jornada informativa és presentar l’aplicació «Iplecs», elaborada pel servei de compra pública de la Diputació de Girona pels ajuntaments de la demarcació de Girona i altres administracions públiques catalanes. L’aplicació «Iplecs», accessible en línia, oferirà una sèrie de mòduls per resoldre problemàtiques d’índole econòmica.
  Inscripcions del 11/11/2019 al 28/11/2019
 • La planificació de l'habitatge i l'augment del parc destinat a polítiques socials
  L'objectiu de la jornada és adquirir coneixements teòrics i pràctics per poder planificar quin és el tipus d'habitatge que necessitem, per a qui i per quan. En aquest sentit es vol posar èmfasi en rehabilitar l'existent, projectar habitatge nou i mobilitzar els buits.
  Inscripcions del 28/10/2019 al 21/11/2019
 • curs avançat de fotografia digital- Ajuntament de Vallfogona del Ripollès
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics,com a la familiarització amb els equips fotogràfics.
  Enviar comprovant del pagament a info@inspai.cat
  Inscripcions del 25/09/2019 al 25/10/2019
 • Formació gestor d'incidències JIRA (segona data)
  Jornada de formació per a l'ús del gestor d'incidències JIRA per al personal de Diputació de Girona que utilitzi aquesta eina.
  Dia 3 de juliol de 2019 de 10,30h a 12h.
  Inscripcions del 17/06/2019 al 02/07/2019
 • Formació gestor d'incidències JIRA
  Jornada de formació per a l'ús del gestor d'incidències JIRA per al personal de Diputació de Girona que utilitzi aquesta eina.
  Inscripcions del 10/06/2019 al 28/06/2019
 • Pla estratègic de subvencions
  Resultats del control financer de subvencions i el control permanent del PES.
  Aspectes bàsics sobre l’elaboració i contingut del Pla Estratègic de subvencions.
  Inscripcions del 10/06/2019 al 19/06/2019
 • El reglament de cementiri municipal
  Presentar/treballar/discutir el model de Reglament del cementiri municipal elaborat pels tècnics del Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris de la Diputació de Girona.Exposar el règim jurídic de l’elaboració del Reglament del cementiri.

  Inscripcions del 06/06/2019 al 11/07/2019
 • Jornades sobre criteris d¿accessibilitat a l¿espai públic
  Aprofundir sobre els temes d’accessibilitat en espais públics: des dels carrers i places fins a l’accés dels edificis i experimentar què vol dir accessibilitat més enllà de les definicions normatives
  Inscripcions del 23/05/2019 al 17/06/2019
 • Introducció al QGIS
  Curs organitzat pel COAC en col·laboració amb la Diputació de Girona, on es repassaran conceptes i eines bàsiques per a la creació, edició, anàlisi i representació de dades amb QGIS, i introducció en l'us d'eines i rutines de nivell mig i avançat. Dimarts 14 i 21 de maig i 4 i 11 de juny de 2019 de 10h a 14h . Els alumnes hauran de portar el seu portàtil amb el programari.
  Inscripcions del 09/04/2019 al 12/05/2019
 • Curs inicial de fotografia digital Riudellots de la Selva
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics. Es fa els dilluns del 29 d'abril a 3 de juny de 18h a 20h a Casa de cultura ( Riudellots de la Selva)
  Cal pagar 35€ i enviar el comprovant de pagament al correu info@inspai.cat
  Inscripcions del 22/03/2019 al 26/04/2019
 • Formació dels aplicatius Feina activa i Galileu
  En el marc del programa Feina en Xarxa, us informem que hi ha prevista una formació dels aplicatius Feina Activa (intermediació labora) i Galileu (orientació laboral). Dijous 4 d'abril de 11h a 14h als Serveis Centrals del Servei d'Ocupació de Catalunya( c/Llull.297 de Barcelona)
  Inscripcions del 22/03/2019 al 03/04/2019
 • Curs avançat de fotografia digital "professor itinerant" Aj.Vilablareix
  curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics, com també a la familiarització amb els equips fotogràfics. Els dimecres del 8 de maig a 12 de juny de 2019 de 19h a 21h al Centre Cultural can Gruart. Cal fer el pagament de 35€ i enviar el resguard a info@inspai.cat.
  Inscripcions del 26/02/2019 al 05/05/2019
 • Curs territoris intel·ligents
  Curs organitzat pel COAC, en col·laboració amb la Diputació de Girona, que té com a objectiu treballar els potencials de l’ús de les noves tecnologies en la gestió i millora de les condicions de l’hàbitat urbà. Dates: dimarts 19 i 26 de març i 2, 9, 23 i 30 d’abril de 2019 de 10h a 14h a la Sala Rafael Masó de la demarcació de Girona del COAC
  Inscripcions del 25/02/2019 al 14/03/2019
 • Sessió de presentació de la nova Intranet i Extranet de Diputació de Girona
  Presentació de la nova intranet, gestió dels documents i permisos. Creació d'espais de treball privats a l'extranet per a compartir documentació i crear fils de discussió entre els usuaris que siguin membres de l'espai (ja siguin de Diputació com externs). 8 de març de 2019 de 9,30h a 10,30h.
  Inscripcions del 12/02/2019 al 06/03/2019
 • Curs inicial fotografia digital professor itinerant (aj.Fornells de la selva)
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics, com també a la familiarització amb els equips fotogràfics.Dijous del 25/04 a 30/05 del 2019 de 19h a 21h al Ajuntament de Fornells de la Selva.Cal fer el pagament de 35€ i enviar el resguard a info@inspai.cat.
  Inscripcions del 07/02/2019 al 21/04/2019
 • Inicial de fotografia digital "Professor itinerant"Aj,La Cellera de Ter
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics. Dilluns i divendres del 3 al 21 de juny de 2019 de 19h a 21h a la Sala de Plens.Cal fer el pagament de 35€ i enviar el resguard a info@inspai.cat.
  Inscripcions del 07/02/2019 al 02/06/2019
 • Curs inicial fotografia digital professor itinerant (aj.Colera)
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i llenguatges fotogràfics. Dimecres de 20/03/2019 a 24/04/2019 de 19h a 21h. Cal fer el pagament de 35€ i enviar el resguard a info@inspai.cat.
  Inscripcions del 01/02/2019 al 17/03/2019
 • Aspectes bàsics funcionament de l'administració local(Grup dilluns)
  Curs per tractar tota la normativa que envolta la administració local.
  Inscripcions del 25/01/2019 al 31/01/2019
 • Curs inicial de fotografia digital "Professor itinerant"Aj.VAllfogona Ripollès
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i llenguatge fotogràfics. El curs es realitza els dissabtes del 23/03/19 i finalitza el 06/04/19 de 9,30h a 13,30h a l'Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.
  Inscripcions del 15/01/2019 al 17/03/2019
 • Eines per la lectura del patrimoni arquitectònic
  Aquesta jornada pretén presentar, resoldre dubtes i dotar d'eines als arquitectes i els tècnics municipals per poder conèixer les particularitats del patrimoni arquitectònic existent abans de les seves intervencions de reformes o rehabilitacions, des de la legalitat actual, a la comprensió de la seva evolució.
  Inscripcions del 11/12/2018 al 18/12/2018
 • Curs inicial de fotografia digital "Professor itinerant" Aj.Argelaguer
  Curs teòrico-pràctic de fotografia digital. El curs es realitzarà els dimarts de19h a 21h del 5/03/2019 a 9/04/2019. Cal enviar el comprovant de pagament a info@inspai.cat. S'enviarà un correu electrònic de confirmació de l'inscripció.
  Inscripcions del 10/12/2018 al 03/03/2019
 • Curs d'iniciació de fotografia digital-Ajuntament de Vilablareix.
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics, com també a la familiarització amb els equips fotogràfics.
  Enviar justificant pagament a info@inspai.cat. Curs del 6/02/2019 a 13/03/2019 tots els dimecres de 19h a 21h. Lloc: Centre Cultural Can Gruart.
  Inscripcions del 22/11/2018 al 03/02/2019
 • II Jornada de Control Intern del Sector Públic Local.
  L' objectiu de la jornada és Informar sobre els resultats del primer exercici del Servei d'Assistència i oferir una visió de les novetats previstes per a l'any 2019.
  Inscripcions del 18/11/2018 al 31/01/2019
 • Curs avançat de fotografia digital "Professor itinerant" Aj.Sant Gregori
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics. Es fa els dilluns de 19h a 21h a Cal Bolet ( St.Gregori)
  Cal enviar el comprovant de pagament al correu info@inspai.cat
  Inscripcions del 06/11/2018 al 16/01/2019
 • Jornada d'eines per la lectura del patrimoni arquitectònic
  El curs pretén presentar, resoldre dubtes i dotar d'eines als arquitectes i els tècnics municipals per a poder conèixer les particularitats del patrimoni arquitectònic existent abans de les seves intervencions de reformes o rehabilitacions, des de la legalitat actual, a la comprensió de la seva evolució.
  Inscripcions del 05/11/2018 al 25/11/2018
 • Jornada sobre habitatges d'ús turístic
  En aquesta jornada s'exposaran algunes experiències locals de la demarcació de Girona i possibles actuacions municipals. També tindrem el punt de vista de la Generalitat de Catalunya, del sector privat i acadèmic.
  Inscripcions del 30/10/2018 al 21/11/2018
 • 20 ANYS DE LA LLEI 29/1998, de 13 de juliol, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
  La Diputació de Girona, amb la col•laboració de l’Il•ltre Col•legi d’Advocats de Girona, organitza una trobada de professionals del dret administratiu, amb motiu dels 20 anys de l’entrada en vigor de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els més de 30 anys de la creació del Servei d’Assistència Jurídica als municipis.
  Inscripcions del 22/10/2018 al 07/11/2018
 • Curs inicial de fotografía digital Professor Itinerant Aj. Sant Gregori
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics, com també a la familiarització amb els equips fotogràfics. Dilluns del mes de novembre de 2018 i els dilluns 3 i 10 de desembre de 19h a 21h. Lloc: Cal Bolet.S'ha de fer arribar rebut de pagament a info@inspai.cat
  Inscripcions del 03/10/2018 al 01/11/2018
 • Cus inicial de fotografia digital-Ajuntament de Cistella
  Curs teoricopràctic de fotografia digital orientat a la introducció i el desenvolupament de la tècnica i el llenguatge fotogràfics, com també a la familiarització amb els equips fotogràfics.
  Cal enviar el rebut del pagament a info@inspai.cat
  El curs es farà els dimarts i dijous de novembre de 2018 a la Sala de lectura.
  Inscripcions del 20/09/2018 al 20/11/2018
 • Formació en l'aplicació informàtica de gestió de cementiris
  Presentar l’eina informàtica GesCem, el seu funcionament bàsic i el servei de suport que ofereix la Diputació de Girona.
  Plantejar i resoldre diversos casos pràctics.
  Crear un equip de treball per tal de posar en comú diversos aspectes en relació a la gestió de cementiris.
  Inscripcions del 18/09/2018 al 04/10/2018
 • jornada:adaptació a la normativa d'incendis en edificis nous i existents
  El CTE:Exigències (SI) de protecció contra el foc i desenvolupament dels documents bàsics (DB SI)
  Criteris d'aplicació de la normativa en edificis existents. Aplicació pràctica de les exigències SI del CTE a les intervencions en edificis existents.
  Inscripcions del 03/09/2018 al 25/09/2018
 • Descobrint el fotollibre
  Analitza el context dels llibres de fotografia per comprendre millor què volen transmetre i descobrir així, les claus amb les que l'autora ha creat els seus tres fotollibres del projecte Bidean.
  Inscripcions del 27/08/2018 al 22/09/2018
 • El que amaga una imatge
  Es parlarà sobre les diferents capes d'una imatge, sobre el que mostren i sobretot, sobre el que amaguen. També sobre les maneres de construir, de treballar la nostra escolta de la realitat.
  Inscripcions del 27/08/2018 al 28/11/2018
 • IV Jornada Tècnica. Taller dirigit a museus
  “La pràctica del procés de digitalització” a càrrec de Bea Martínez.
  Inscripcions del 27/05/2018 al 10/09/2018
 • Taller de col·lodió humit
  Taller teòrico-pràctic sobre la creació de fotografia sobre placa de vidre amb el procediment de col•lodió humit.
  Inscripcions del 27/05/2018 al 02/09/2018
 • IV Jornada Tècnica. Ponències dirigides als museus
  La jornada s’emmarca dins el servei de formació d’INSPAI i té com a objectiu formar i donar suport amb els responsables del patrimoni fotogràfic dels museus, per tal que puguin fer un tractament més acurat i pertinent de les imatges digital.
  Inscripcions del 18/05/2018 al 10/09/2018
 • Novetats en matèria d'estabilitat Pressupostària i endeutament
  Com implantar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.El control permanent en el marc del RD 424/2017. El control de l’estabilitat pressupostària.Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 i estabilitat pressupostària.
  Inscripcions del 13/05/2018 al 11/06/2018
 • Pressupostos Participatius
  Participació ciutadana:moda o necessitat. Pressupostos participatius, com es fan. Fases d'un procès de pressupostos participatius i les metodologies que es poden utilitzar.
  Inscripcions del 25/03/2018 al 16/05/2018
 • Jornada sobre Innovació i Col·laboració entre l´Administració i la Ciutadania en Projectes Locals
  Inscripcions del 11/03/2018 al 18/06/2018
 • Fotografia B&N
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce dictum neque pharetra sollicitudin mollis. Sed molestie dolor a metus lacinia, nec pretium urna varius. In posuere posuere justo, vitae facilisis felis viverra a. Proin pulvinar lacus magna, at ullamcorper nisl sollicitudin nec. Sed in tellus vitae tellus elementum volutpat. Cras at pulvinar velit, ut mattis ipsum. Donec sodales lectus ante, sollicitudin feugiat libero accumsan at. Nulla leo mauris, rutrum sed orci id, molestie faucibus felis. Ut sit amet leo mauris.
  Inscripcions del 21/02/2018 al 28/02/2018
 • Curs Urbanisme i habitatge
  Conèixer el potencial dels instruments urbanístics per al desenvolupament d’habitatge, tenint en compte l’aproximació multidisciplinària per analitzar i diagnosticar el problema urbà amb l’objectiu de comprendre’l i intervenir-hi.
  Analitzar com el planejament es pot adaptar a les noves necessitats i realitats socials i conèixer actuacions pràctiques que hi estiguin relacionades.
  Inscripcions del 18/02/2018 al 10/04/2018
 • Jornada 10 anys LDH
  Coincidint amb l’efemèride de la aprovació de la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, des de la Diputació de Girona, l’Observatori DESC i l’Institut de Recerca TransJus (Universitat de Barcelona), proposem dur a terme una jornada de formació que serveixi per fer balanç dels deu anys de vigència de la Llei, pensant també en el futur.
  Inscripcions del 18/02/2018 al 03/05/2018
 • BIM 2a part
  Aqust curs permetrà
  gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre els plànols, reduir considerablement el risc d’errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els mesuraments.
  Inscripcions del 15/02/2018 al 05/02/2018
 • Jornada sobre les polítiques locals d'habitatge
  L’objectiu de la jornada és presentar diferents iniciatives en habitatge que han incidit en el disseny del municipi o del barri on s’ha actuat. Es poden modificar positivament alguns aspectes sobre accés a l’habitatge i manteniment i millora del seu estat i, en definitiva, sobre el barri o municipi on s’actua.
  Inscripcions del 15/02/2018 al 01/03/2018
 • Curs de rehabilitació energètica
  Amb els objectius europeus de desenvolupament sostenible per al 2030 es volen continuar fomentant les actuacions de rehabilitació energètica per millorar l’estat del parc d’habitatges.
  A més a més, es vol treballar amb l’objectiu que els ajuntaments puguin articular programes de rehabilitació.
  Inscripcions del 19/02/2017 al 02/10/2018