Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

L’Institut d’Estudis Ceretans

Entitat ubicada a Puigcerdà a la Casa de Cultura al passeig 10 d’Abril.

Fundada l’any 1978. Rebé l’esperit i els objectius de l’E.R.C. (Equip de Recerques Ceretanes), que l’any 1968 ja havia organitzat el 1er Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà.

Puntualment, els objectius i finalitats amb que fou creat l’I.E.C. foren:

  • L’estudi de la prehistòria, l’arqueologia, la història, la geografia, la geologia, la flora, la fauna, l’etnologia, l’art, el folklore i altres aspectes culturals de la comarca de la Cerdanya, i també les seves relacions exteriors, particularment amb la resta dels Pirineus.
  • La custòdia i conservació dels documents trobats, degudament relacionats i instal·lats, amb uns treballs d’estudi i catalogació previs.
  • La tasca de defensa, conservació i restauració de tota mena d’edificis, construccions, jaciments arqueològics, coves i altres indrets d’interès per al patrimoni comarcal.
  • Recolzar, impulsar, proposar i fomentar tots aquells actes i activitats que tinguin com a fi la unitat de La Cerdanya, per damunt de tota mena de barreres que errors històrics i polítics d’altres èpoques partionaren.

Actualment la seu de l’I.E.C. està en la Casa de Cultura, a l’antic convent de Sant Domènec, de propietat municipal, on s’hi ubiquen la biblioteca Comtat de Cerdanya, l’Arxiu Comarcal i la llar d’avis Sant Domènec.

 

Objectius

Com ja s’ha indicat en l’apartat d’objectius i finalitats, l’I.E.C. treballa per aconseguir la unitat territorial i lingüística de la Cerdanya. Una de les tasques de futur que des de fa anys s’estan sol·licitant a nivell de Generalitat de Catalunya, comptant amb el suport dels municipis de Cerdanya, nombroses institucions i partits polítics, és la posta en marxa d’un centre d’ensenyament de nivell mitjà pels joves de tota la comarca; geogràficament des del Coll de la Perxa fins a Pont de Bar, on els joves es puguin relacionar socialment i, en acabar, els títols rebuts s’homologuin per poder seguir els estudis en qualsevol de les universitats de parla francesa, espanyola o catalana.