Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

L’Institut d’Estudis Ceretans

Entitat ubicada a Puigcerdà a la Casa de Cultura al passeig 10 d’Abril.

Fundada l’any 1978. Rebé l’esperit i els objectius de l’E.R.C. (Equip de Recerques Ceretanes), que l’any 1968 ja havia organitzat el 1er Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà.

Puntualment, els objectius i finalitats amb que fou creat l’I.E.C. foren:

 • L’estudi de la prehistòria, l’arqueologia, la història, la geografia, la geologia, la flora, la fauna, l’etnologia, l’art, el folklore i altres aspectes culturals de la comarca de la Cerdanya, i també les seves relacions exteriors, particularment amb la resta dels Pirineus.
 • La custòdia i conservació dels documents trobats, degudament relacionats i instal·lats, amb uns treballs d’estudi i catalogació previs.
 • La tasca de defensa, conservació i restauració de tota mena d’edificis, construccions, jaciments arqueològics, coves i altres indrets d’interès per al patrimoni comarcal.
 • Recolzar, impulsar, proposar i fomentar tots aquells actes i activitats que tinguin com a fi la unitat de La Cerdanya, per damunt de tota mena de barreres que errors històrics i polítics d’altres èpoques partionaren.

Actualment la seu de l’I.E.C. està en la Casa de Cultura, a l’antic convent de Sant Domènec, de propietat municipal, on s’hi ubiquen la biblioteca Comtat de Cerdanya, l’Arxiu Comarcal i la llar d’avis Sant Domènec.

 

Activitats realitzades durant l’any

 • Ofrena i record dels caiguts defensant la Vila de Puigcerdà en front als atacs carlistes (1873).
 • Viatge turísticocultural en autocar per a socis i simpatitzants a diferents punts de la geografia francesa, espanyola o dels Països Catalans.
 • Participació en l’organització del Cerdà de l’Any (juntament amb Amics de Cerdanya i Radio Pirineus)
 • Organització de Caminades Populars per conèixer la nostra comarca a peu.
 • Organització de la Diada de la Cerdanya, juntament amb el municipi que hagi agafat el compromís.
 • Memorial 1659. Xerrada commemoració de la signatura del Tractat del Pirineus, que suposà la fragmentació de la nostra comarca i de Catalunya.
 • Organització dels Col·loquis Internacionals d’Arqueologia de Puigcerdà.
 • Organització i/o assistència als actes i trobades de la UCET (Unió de Centres d’Estudis Transpirinencs) de propera legalització i que representa una macroentitat que vincula entitats des de Nîmes i Tolosa de Llenguadoc, fins a Sant Feliu de Guíxols i Andorra.
 • 4 membres de l’I.E.C. formen part del Patronat del Museu Cerdà, també de recent constitució i del que l’entitat ha estat pedra angular des de que ja amb el nom d’E.R.C. començà a fer recerques, exposicions i col·loquis.

Publicacions

 

Anualment i amb l’ajut del Patronat Eiximenis de la qual l’I.E.C. forma part, s’edita, com a mínim, un llibre. La llista dels editats i els preus de venda al públic (els socis gaudeixen del 25 % de descompte) són els que es poden veure a la pàgina de publicacions.

 

Objectius

 

Com ja s’ha indicat en l’apartat d’objectius i finalitats, l’I.E.C. treballa per aconseguir la unitat territorial i lingüística de la Cerdanya. Una de les tasques de futur que des de fa anys s’estan sol·licitant a nivell de Generalitat de Catalunya, comptant amb el suport dels municipis de Cerdanya, nombroses institucions i partits polítics, és la posta en marxa d’un centre d’ensenyament de nivell mitjà pels joves de tota la comarca; geogràficament des del Coll de la Perxa fins a Pont de Bar, on els joves es puguin relacionar socialment i, en acabar, els títols rebuts s’homologuin per poder seguir els estudis en qualsevol de les universitats de parla francesa, espanyola o catalana.

Una altra activitat que comença a donar fruits és la creació de l’U.C.E.T., una altra entitat que pretén relacionar persones i institucions d’ambdós costats de la frontera, mitjançant el coneixement cultural.