Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

Junta directiva

President:

Tomàs Torrent Palou

Sots-President:

Laurent Leygue

Secretària:

Joana Ampuy Bonada

Vice-secretari Christian Torrent

Tresorer:

Montserrat Martínez Bragulat

Sots-Tresorer:

Ludovic Thivolle

Vocal:

Christian Torrent

Vocal: F. Xavier Bosom Selva
Vocal: Pere Font Alart

Vocal:

Jean-Louis Blanchon