Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

1er congrés internacional d’història de Puigcerdà

Coberta

Títol: 1er congrés internacional d’història de Puigcerdà

Edita: Institut d’Estudis Ceretans

D.P.: B.28.154-1983

 

 

 

 

 

Preu: 8 €

 

 

Les comunicacions del 1er Congrés d’Història de Puigcerdà, en el 8è Centenari de la fundació de la vila foren molt significatives i ens aporten una riquesa documental prou important per justificar la present edició. A la vegada, els temes són tractats d’una manera global, donant un sentit d’unitat comarcal que coincideix amb la finalitat de l’Institut d’Estudis Ceretans.

No podem estimar el que ens envolta sense conèixer aquesta Cerdanya, la seva història i la riquesa del seu patrimoni.

Serveixi doncs, per apropar-nos un xic més als orígens de la nostra identitat.

 

S. Torrent, Institut d’Estudis Ceretans

 

ÍNDEX
9

Maties DELCOR

Presentació dels temes del congrés

13

Maties DELCOR

Catàleg de l’exposició de documents històrics de Puigcerdà i Cerdanya

19

Maties DELCOR

L’Histoire et l’histoire de l’art en Cerdagne depuis un siècle

33

Enric GUITER

La toponímia cerdana segons l’acte de consagració de la Seu d’Urgell

48

Maties DELCOR

L’hospice et l’église de Sant Vicenç de Pinsent à la limite occidentale du comté de Cerdagne

61

Josep-Maria SALRACH i MARÈS

La Cerdanya entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana. Aproximació al procés de formació. Vigència i transformació d’unes estructures

80

Manuel RIU i RIU

Les excavacions de Saldes

93

Josep Mª FONT RIUS

Poblats i municipis a la Cerdanya Medieval

106

Miquel COLL i ALENTORN

Jaume I i la Cerdanya i el Conflent

112

Carme BATLLE i GALLART

Les relacions entre la Seu d’Urgell i Puigcerdà a l’edat mitjana.

124

Salvador GALCERAN

Els privilegis reials de la Vila de Puigcerdà

134

Antoni PLADEVALL

El deganat de Cerdanya o el panorama religiós de la Cerdanya a principis del segle XIV

145

Marcel DURLIAT

L’arbre de vie à Puigcerdà

162

A. MARCET

La Cerdagne après de Traité des Pyrénées. Problèmes d’administration ecclésiastique.

176

Louis MULLER

Réflexions sur l’art baroque en Cerdagne

195

Philippe ROSSET

Culture et élevage dans la viguerie de Cerdagne à la fin de l’Ancien Régime

207

Jordi Joaquim COSTA i COSTA

Aproximació lingüística al català de Cerdanya

218

Christian CAMPS

Cerdanya dins l’obra de Josep-Sebastià Pons