Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

Herbes, remeis i creences de Cerdanya del temps antic (2a. Ed.)

Herbes, remeis i creences de Cerdanya

Títol: Tresor de la saviesa popular de les Herbes, remeis i creences de Cerdanya del temps antic (2a. Ed.)

Autor: Joan Muntané i Bartra, doctor en farmàcia

Llibre resum de la tesi doctoral de l’autor

Il·lustracions: E. Sierra-Ràfols i Joaquim Carbonell

Edita: Institut d’Estudis Ceretans

ISBN: 84-607-4346-2

Premi Joan Amades

Preu: 33 €

 

 

Aquest llibre, profusament il·lustrat amb fotografies i làmines originals, és una escletxa que ens deixa entreveure un univers, no pas gaire llunyà, de la saviesa popular de la Cerdanya del temps antic i que transmesa de generació en generació ha arribat fins els nostres dies.

Reconeixerem les 125 plantes més populars de la flora cerdana. Les herbes medicinals, amb les seves virtuts i les seves aplicacions, les plantes que es feien servir per fer eines del camp, les alimentàries i les considerades tòxiques.

Recordarem els remeis tradicionals, alguns d’ells zelosament guardats, provinents, potser, de la nit dels temps, així com les oracions, la força de la lluna, les tradicions de la diada de Sant Joan...

 

TAULA DE MATÈRIES
7

Pròleg

9

Preàmbul

11

Agraïments

15

Capítol I

Marc del treball

Camp d’acció

Límits i estructura interna

Objectius del treball

Els antecedents

Estudis generals

Estudis territorials recents de referència

Antecedents locals i comarcals

Antecedents de l’estudi de les creences

El territori

Descripció i límits

Els accessos i els colls

Pinzellada històrica

Mètodes de treball

Poblac¡ó estudiada

Freqüència de les visites

Les enquestes

Les fitxes

47

Capítol II

Catàleg etnobotànic

Identificació dels hàbitats per colors

Combinacions d’herbes

Preparats d’ús tòpic

Espècies més usades

Plantes tòxiques

Alimentació humana i alimentació animal

La casa, la feina, la vida quotidiana

Històries i rondalles

331

Capítol III

Altres remeis

Creences

Oracions

419

Índexs

Índex dels informants

Índex d’espècies documentades i noms populars

Índex de noms populars i noms científics

Índex terapèutic

Bibliografia

Índex general