Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

Eines i Feines; vivències a Cerdanya a principis de segle

Contes de Cerdanya

Guió d’en Marc Pons i Ribot

Narració d’en Manel Figuera i Abadal

Dibuixos d’en Joaquim Carbonell i Cornejo

Edita: Institut d’Estudis Ceretans

Any 1999

 

 

 

Preu: 10 €

 

 

 

ÍNDEX

 

5

Pròleg

7

LA PRIMAVERA

Femar els prats

Arreglar la sèquia

Regar

Camins, palanques i barraques de pastor

Engegar el bestiar

Llaurar

La Setmana Santa

L’Aplec de Quadres

Sant Qui

Mines i carreteres

El ferrer

Fuster, palestes i molins

L’Estanyet

35

L’ESTIU

Els segadors

La Mare de Déu d’agost

Batre

Sant Joan

L’herba

Els estiuejants

La pollina

El molí

Els claus

El metge i la mort

El carbó i el manganès

El contraban

Les dones

Els àpats i la casa

La llet

La mel

 
79

LA TARDOR

Les trumfes

La llenya

La sembra

Els bolets

El bestiar i els prats

Les fires

La castanyada

Carros i moviments

Els arbres

El col·legi

107

L’HIVERN

L’escloper

Les parets

Els bàlecs

Vetllades a la vora del foc

El pa

La neu i el torb

Trucades, balls i mossos

La caça

La matança del porc

Les festes de Nadal

El mossèn, la rectoria i l’església

El carnaval

Mides i mesures

La llana

134

Epíleg