Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

Ceretania 4 - Quaderns d’estudis cerdans 2005

Ceretania 4

Edita: GRAH | I.E.C.

 

ISSN 1885-4621

 

Pròleg a càrrec de la Il·ltre. Consellera de Cultura Sra. Caterina Mieras

 

Preu: 22 €

 

 

 

 

SUMARI
7

Caterina Mieras

SALUTACIÓ

9

Joan Mateu i Lladó

PRESENTACIÓ

11

Josep Ballarà

ELS BOLETS I LA CERDANYA (II)

21

Pierre Campmajo et Michel Baracetti

GRAVURES SUR ARDOISES DE TOIT D'ÉPOQUE MODERNE (Sansa, vallée des Garrotxes, Pyrénées-Orientales)

55

Joan Blasi

APROXIMACIÓ A LA DATA DE LA PRIMERA OCUPACIÓ DE BARCELONA PELS MUSULMANS I LA DESCRIPCIÓ DEL PIRINEU ORIENTAL PEL GRAN GEÒGRAF AL-IDRISI

65

Jordi Guàrdia, Marta Maragall, Oriol Mercadal, Oriol Olesti, Jordi Galbany i Jordi Nadal

ENTERRAMENT D'ÈPOCA TARDOROMANA CORRESPONENET A UN MACACO AMB AIXOVAR AL JACIMENT DE LES COLOMINES (Llívia)

107

Helena Kirchner, Jaume Oliver i Susanna Vela

ESPAIS HIDRÀULICS FEUDALS A LA VALL D'ARAÓ I A LA VILA DE PUIGERDÀ

129

Les Amis de la Chapelle de l'Ermitage de Font-Romeu, Jean-Louis Blanchon et Martí Solé

LES EX-VOTO DE CERDAGNE

141

Guy Rancoule

MOULINS ET ATELIERS EN HAUT CONFLENT AUX XVIIe / XIXe S.

163

Serge Caulet

LITIGES ENTRE CERTAINS HABITANTS DES GUINGUETTES D'HIX EN 1789

175

Andreu Balent

UN MAPA DE CERDANYA (1820) DIBUIXAT PER TOMÀS JUNOY (1782-1860)

193

Andreu Balent

DUANERS I CONTRABANDISTES

A la ratlla fonterera entre Er, Cerdanya, i Planoles, Vall de Ribes (1830)

203

Sebastià Bosom

UN NOU MARC D'ESBARJO: L'ESTANY DE PUIGCERDÀ I LA SOCIETAT “LA RECREATIVA”

211

Jean-Louis Blanchon

1944-1947, ACTION DES RÉPUBLICAINS SUR LES PYRÉNÉES

Contre l'Etat espagnol et réponses de ce dernier

235

Joël Llugany

MÉDECINE, TOURISME ET ACCUEIL MÉDICAL EN CERDAGNE-CAPCIR

Introduction

249

Ramon Planes

L'ORGUE DEL MONESTIR DE SANTA CLARA DE PUIGCERDÀ

Encomanat a Celdoni Bordons (Solsona, 1637)

251

Adrià Canal

RESSENYA BIOGRÀFICA DE DON CARLOS DE SUCREY D'YVE, capdavanter en la defensa de Puigcerdà els mesos d'abril-maig de 1678 contra les tropes franceses del Duc de Noailles

253

Sebastià Bosom i Joseph Astort

DIARI DE GUERRA DE SALVADOR ASTORT PUIG

265

Elisabeth Bille, Marc Conesa, Christine Rendu et Sebastià Bosom

L'ÉLEVAGE DU MOYEN ÂGE À L'ÉPOQUE MODERNE EN CERDAGNE AU PRISME DES CONTRATS DE PARCERIA

Le chantier histoire : retour sur une expérience originale