Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

Publicacions de l’I.E.C. - Col·loquis internacionals d’arqueologia de Puigcerdà

Col·loqui Any Tema PVP
       
1er 1974

Cypsela - Prehistòria i arqueologia a la Cerdanya

exhaurit
2n 1976

Els pobles pre-romans del Pirineu

exhaurit
3r 1978   no imprès
4t 1980

Estat actual recerca arqueològica (Homenatge al Dr. Miquel Oliva Prat)

24,00 €
1982

Hannibal Pyrenaeum transgreditur

24,00 €
1984

Protohistòria catalana

exhaurit
1986

Prehistòria i arqueologia conca del Segre (Homenatge al prof. Dr. Joan Maluquer de Motes)

31,00 €
1988

Romanització del Pirineu (Homenatge al Dr. Miquel Tarradell i Mateu)

32,00 €
1991

Estat de la investigació neolític a Catalunya (Centenari del Naixement del Prof. Pere Bosch Gimpera)

32,00 €

9è - suplement

Investigacions Arqueològiques a Cerdanya i zones limítrofes.

5,00 €

10è 1994

Cultures i medi, de la prehistòria a l’edat mitjana (Homenatge al prof. Dr. Jean Guilaine)

42,00 €
   

Col·loquis Intals. d’Arqueologia de Puigcerdà. A.P. ’74-’94

4,00 €
11è 1997 Comerç i vies de comunicació 1000 aC - 700 dC 42,00 €
12è 2000

Pirineus i veïns al 3er mil·lenni AC. (Homenatge al prof. Dr. Domènec Campillo)

49,00 €
13è 2003

Món ibèric als Països Catalans (2 volums) (Homenatge a Josep Barberà i Farràs)

59,00 €
14è 2006

L’ocupació del Pirineu i les àrees circumdants en el tardiglacial. Dinàmica paleoambiental i cultural dels primers caçadors pirinencs.

40,00 €