Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

Publicacions de l’I.E.C. - Col·loquis internacionals d’arqueologia de Puigcerdà

8è col·loqui internacional d'arqueologia de Puigcerdà

La romanització del Pirineu

Homenatge al Professor Doctor Miquel Tarradell i Mateu.

 

Any de publicació: 1991

 

ISBN: 99913-9-062-6

 

 

 

 

 

SUMARI
7

Presentació

9

Crònica

11

Investigadors inscrits

13

Adhesions rebudes a l'homenatge al Dr. Miquel Tarradell

15

Entitats científiques i culturals representades

17

M. Tarradell i J. Padró

Estudis recents de l'antiguitat pirinenca: 15 anys de col·loquis internacionals d'arqueologia de Puigcerdà

19

Guillermo Fatás

Homenaje al profesor Miquel Tarradell: Para un estudio del Pirineo Prerromano

23

Mercè Palmé i Jordi Principal

Interpretació històrica sobre el jaciment de Sant Miquel de Sorba

27

Xavier Bartlett, Josep Mª Puche i Elisabet Sorribes

La romanització a la vall del Llobregós: El cas de la vil·la de la Jove i del poblat del Tossal del Barcelonès

35

M. Aurora Martín i Ortega

El s. III a.C. a Ullastret (Baix Empordà): Excavació del tall Ll-1

43

Xavier Llovera i Cristà Rico

Consideracions sobre la romanització a Andorra

53

Josep Padró

La romanització de la Cerdanya

63

Michel Martzluff, Patrice Alessandri et Jean Abelanet

La romanisation de la Cerdagne: Bilan de la recherche sur la solana orientale

69

P. Campmajó et J. Untermann

Nouvelles découvertes de graffiti ibériques en Cerdagne: Les apports de la culture ibérique en Cerdagne - Données contradictoires

79

Miquel Martín-Bueno y M. Luisa Cancela Ramírez de Arellano

Pirineo - El Pirineo occidental:

1. Justificación

2. El marco geográfico

3. Lo conocido hasta ahora

4. Posibilidades de futuro

89

Milagros Esteban y Mª Teresa Izquierdo

Cerámica de paredes finas decorada de Santa María del Juncal (Irún, Guipúzcoa).

97

José Antonio Mínguez Morales

La cerámica romana de paredes finas en Jaca (Huesca): Excavaciones en el solar de las Escuelas Pías.

105

David Rigau i Sariola

Les àmfores del Solsonès.

111

Equip P.R.A.M.A.

Aeso: Noves dades sobre la romanització al Pallars Jussà: Actuació arqueològica a Isona 1987-1988.

119

Ana Mª Benito Domínguez

Sigillata gris tardía del fondeadero del Cabo de Higuer (Fuenterrabía).

131

Ramon Jarrega i Domínguez

Una àmfora tardo-romana a la Conca de Tremp: Dades sobre el comerç d'importació a l'antiguitat tardana.

137

J. M. Blázquez

Mosaico paleocristiano del Museo de Huesca.

143

Antoni Daura i Jorba i Dolors Pardo i Circuns

Nous testimonis de la baixa romanitat a les conques mitjana i alta del Cardener i el Llobregat.

153

Josep de la Vega i Gómez

El nou jaciment arqueològic a l'extrem del Pirineu Oriental.

165

Maite Mascort, Joan Sanmartí i Joan Santacana

Noves aportacions sobre el poblament protohistòric a les comarques del curs inferior de l'Ebre. Els resultats de la campanya de prospecció desenvolupada l'any 1988.

175

Miquel Cura i Morera

Notes sobre el poblat prerromà del Molí d'Espígol (Tornabous, Urgell).

185

Jordi Pérez i Conill

El pla de les Tenalles (Granyanella, Segarra) i la fi de l'hàbitat ibèric excavat a la Ilergècia Oriental.

191

Ramon Álvarez i María José Conde

Aportació a l'estudi de les ceràmiques grises ibèriques decorades: Dos exemples concrets.

197

Margarida Genera i Monells

Les últimes descobertes en el Pas de l'Ase.

203

Joan-Francesc Clariana Roig

Nota sobre la T.S. tardo-itàlica de Torre Llauder (Mataró).

209

Magí Miret i Víctor Revilla

Observacions sobre el poblament romà a la marina del Penedès.

215

Margarida Genera i Monells, Jordi Pons i Sala

Noves dades sobre la Dertosa romana: Una troballa recent a Camp-Redó (Tortosa, Baix Ebre)

221

Teresa Marot

Models de circulació monetària a Barcino durant la baixa romanitat.

227

Marc Mayer i Isabel Rodà

El Pirineu català en època romana. Alguns problemes pendents.