Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

04 de febrer del 2009

Després d'uns quants mesos finalment el 27 de febrer podrà constituir-se la llargament esperada posada en marxa de l’Institut d’Estudis Ceretans de l’Alta Cerdanya. Malgrat que l’Institut ha gaudit, gairebé des del seu començament, de socis i col·laboradors científics, i que, d’altre part, totes les actuacions han tingut cura del territori en la seva totalitat, enguany podrem començar a treballar conjuntament, el que ens permetrà contemplar els problemes en una visió de conjunt, de col·laborar més estretament amb les autoritats i associacions de la part francesa i per tant poder fer plantejaments comuns. Pensem, per tant, que això ens permetrà aprofundir i impulsar actuacions que responguin amb les nostres finalitats partint dels sentiments, aficions i objectius de tots aplegats en I.E.C.