Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

18 de gener del 2009

A la darrera sessió del Patronat del Museu Cerdà – del que l’Institut n’es cofundador – va acordar-se que abans de l’estiu d’enguany es faria una exposició a la seu del propi Museu que permetés als vilatans i als visitants de la comarca o d’arreu visualitzar el que seria, una vegada instal·lats tots els objectius a exposar i desenvolupat el projecte museològic, una veritable joia per la Cerdanya. L’acord adoptat com portava demanar l’ajunt FEDER, que repreesentaria una aportació substancial per a financiar-lo ja que la quarta part que li correspon a la Corporació, li computen les despeses del que s’ha invertit des del 2007 i el que invertiria l’ens local fins el 2012; i les tres quartes parts restants les posa Europa.
S’acordà preparar tota la documentació per poder demanar la subvenció i, a l’hora de signar la paperassa l’alcalde es negà a fer-ho. El més lamentable és que després d’uns 17 anys d’espera, de tenir els locals disponibles i no poder-se inaugurar per no tenir les obres totalment fetes, una vegada totalment acabades i el projecte museístic fet, s’ha deixat perdre una oportunitat cabdal per la cultura i pel turisme de la Cerdanya, ja que fins el 2014 no podran sol·licitar-se de nou els ajuts FEDER de la Unió Europea.