Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

7 de gener del 2009

La junta directiva ha acordat dinamitzar totes les activitats programades pels estatuts de l’Institut en la mesura del possible, pel qual convidem a tots els socis de l’Entitat al que contribueixin en les tasques que puguin ésser més afins o els puguin interessar particularment. Igualment a totes les persones simpatitzants o aquelles particularment sensibilitzades en les activitats de l’Institut, ja sigui residint a l’Alta o Baixa Cerdanya i fins i tot, aquells residents fora de la comarca que vulguin o puguin participar-hi en alguns moments puntuals o desitgin enviar-nos suggeriments o col·laboracions temàtiques. Totes les participacions, a qualsevol nivell i en qualsevulla activitat seran benvinguts i agraïdes.

 

Tant la Generalitat de Catalunya com les Administracions de l’Estat francès han programat un seguit de comunicacions transfrontereres de nord a sud i de llevant a ponent que afecta particularment a la nostra comarca. Pel que fa les carreteres del costat espanyol, amb l’aprovació recent de la construcció del túnel de Toses i la reforma dels eixos del Ter i del Llogretat fins a l’arribada a la Cerdanya en direcció a la Seu d’Urgell i als Pallars, així com Andorra, per un costat; en direcció a Tolosa de Llenguadoc i en direcció a Perpinyà per l’altre, amb amplades de carrils 2+2, rerpesentarà, per un costat tant una millora en les conexions de la Cerdanya amb la resta d’ambdós països, com el perill d’un perjudici al medi natural i a l’agressió ecològica a causa de l’emissió de gasos i de sorolls.
Caldria procurar que els efectes negatius poguessin minimitzar-se, sense perdre els beneficis que dita planificació comporta.

 

Al mateix temps sembla que el ferrocarril de la línia Barcelona – Puigcerdà – La Tor de Querol, tot i no aconseguir-se plenament en l’actualitat els requeriments necessaris per la seva viabilitat, s’està estudiant una sèrie de mesures que podrien garantir-ne la seva viabilitat i un enllaç amb Andorra mitjançant un tren lleuger o amb autobús. En algún moment sembla que el pla territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran vulgui apostar, fins i tot, per garantir-ne una veritable línia internacional.
Caldria apostar decididament per aquesta posibilitat conjuntament les administracions de la Baixa i l’Alta Cerdanya, emprant tots els mitjans i esforços que calgui per aconsegui-ho. Cal esperar, altrament, que tant el Ripollès, l’Urgellet i Andorra, i si fos possible també l’Arieja, faran el propi en aquest sentit.

 

Es proposa activar i incrementar l’activitat de l’Aeròdrom de la Cerdanya, actualment propietat de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal, a través de la gestió concedida a l’Aeroport de Sabadell, el que afavorirà el turisme de la zona.