Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT A LA CERDANYA

2. El ferrocarril internacional     4. Síntesi de l’estudi econòmic i financer

 

3. El sistema aeroportuari.

 

A l’Alt Pirineu i Aran hi ha dues instal.lacions aeroportuaries actualment fora d’ús, que segons el Pla territorial que vein comentant caldrà posar en joc, i una tercera de prevista.

 

L’aeròdrom de l’Alt Urgell, futur aeroport regional de l’Alt Pirineu i d’Andorra.

 

L’aeròdrom de la Cerdanya, instal.lació de vocació general i esportiva.

 

I l’aeròdrom del Pallars Jussà, un aeròdrom auxiliar.

 

També cal contemplar la xarxa d’eliports qu’el Departament de Polìtica Territorial i Obres Pùbliques disposa a les comarques d’alta mutanya, destinada bàsicament a operacions de servei públic, com ara operacions de salvament, d’atenció urgent en cas d’accidents i altres ocupacions d’emergència, fet que en condiciona la distribució pel territori.

 

En darrer terma, el propi Pla li sorprén i constata que no hi hagui Camps legaltzats d’aviació per aeronaus d’estructura leugera (ULM) al territori de l’Alt Pirineu i Aran.

 

L’aeròdrom de la Cerdanya actualment és titularitat de la Generalitat i del Consell Comarcal, entitgats que també comparteixen la gestió. El trànsit en aquest aeròdrem és d’aeronaus d’aviació esportiva i la majoria d’usuaris procedeixen de vols privats i esportius.

 

El Pla director de l’aeròdrom de la Cerdanya delimita la futura zona de servei d’aquest aeròdrom i incluo els espais que garanteixen el desenvolupament d’acord amb els criteris de planificació i les pfrevisions de trànsit que a un termini fins a l’any 2015.

 

Actualment está ultimant-se un conveni per traspassar la gestiò de l’aeròdrom de la Cerdanya a l’Aeroclub de Sabadell, amb la finalitat de potenciar-la al màxim.

 

2. El ferrocarril internacional     4. Síntesi de l’estudi econòmic i financer