Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT A LA CERDANYA

1. Les carreteres

 

En data 25 de juliol de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran (D.O.G. nº. 4714 de 9 setembre), que comprèn l’Aran i les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell i la Cerdanya.

 

El Ministeri de Foment, titular de la carretera N-152, ja ha fet l’estudi informatiu per al condicionament del tram entre Ripoll i Puigcerdà, el qual comprèn la construcció del túnel de Toses i la variant de Ribes de Freser i, en el seu tram final, el condicionament del tram d’arribada a Puigcerdà ja com E-9. Aquesta via haurà d’entroncar amb la futura variant oest de la Vila, també amb estudi informatiu ja elaborat, que ha de donar continuïtat a l’eix transeuropeu en direcció a la Tor de Querol seguin el traçat de la via del tren, el Pimorent i Tolosa, evitant l’entrada per Bourg-Madame.

 

L’eix del Llobregat, que arriba a la Cerdanya pel túnel del Cadí, es dirigeix cap a la La Seu d’Urgell per una banda i per altre, preferentment cap a Puigcerdà per l’obaga per la carretera comarcal C-662 que es correspon amb el traçat reconegut per l’E-9, que no reuneix les característiques mínimes d’un eix transeuropeu i per tant precisarà una modificació important fins a trobar-se amb la N-152 a l’alçada del Vilar d’Urtx que, des de la sortida del túnel de Toses requerirà igualment un tractament similar.

 

La xarxa transeuropea ha d’estar formada per vies d’alta capacitat i bones condiciones de velocitat superior a 80 km/h. La secció ha d’estar preparada per ser, en un futur, com a mínim de doble calçada (2+2). La via ha de ser segregada, no ha de creuar cap nucli urbà, per tant, alguns trams hauran de superar-se mitjançant soterraments de curt metratge.

 

El Pla territorial aposta, per tant, en la reserva de l’espai necessari pel desdoblament previst dels vials existents i pel de nova construcció, els quals aniran concretant-se posteriorment en la planificació sectorial. La naturalesa dels plans territorials és orientadora i estableix uns paràmetres generals des d’una visió global del País i la particular de l’Alt Pirineu i l’Aran, ( i concretament la Cerdanya ) on els ajuntaments han d’aportar tota la càrrega de la proximitat per treure el màxim de definició de les característiques presentes i futures i concretar els objectius de dotar de funcionalitat i dinamisme econòmic i de dinamitzar la societat.

 

Si tenim present que el Pla parteix fonamentalment amb la idea d’apropar el Pirineu les capitals provincials i les xarxes urbanes de Catalunya i de comunicar i fer més hegemòniques entre si les comarques del Pirineu d’una banda, i de donar sortida a la saturació que es preveu propera per l’AP-17 i el pas de la Jonquera per l’altre, hauríem de tenir present que el flux de camions pesants i de turismes procedents dels nous eixos viaris pot representar una important dinamització econòmica per la Cerdanya, al mateix temps que pot reportar greus inconvenients a causa de les agressions de la natura i la contaminació derivada dels sorolls i els gasos.

Si com ja s’indica en el Pla territorial respecta a l’eix del Llobregat i caldria aplicar-ho també a l’eix del Ripollès, serien els millors itineraris per a les mercaderies amb origen i destí a Catalunya, amb la que s’alleujaria el trànsit de l’eix de la Jonquera, reservant el transport de la resta de la Península pels eixos de l’AP-7 i – en tot cas pels enviaments al centre i oest de França - la 320, a través de Lleida i la Val d’Aran. Si s’acceptés aquesta proposta es podria anunciar i senyalitzar aquestes darreres vies com a destinacions finals a França, i les 152/C-17 i E-9 a través de Vic i Manresa amb destinacions a Puigcerdà i Andorra i l’eix del Segre a través de Lleida, amb destinacions a Andorra i Puigcerdà (sens anomenar com a destinacions finals a França).

 

2. El ferrocarril internacional