Adheriu-vos

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PUIGCERDÀ (POUM)

LA PLATAFORMA “SALVEM PUIGCERDÀ” OPINA 

 

 

 

Durant els darrers mesos, a Puigcerdà, s’ha estat parlant del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), sobre el qual s’ha fet molta demagògia per part de l’Ajuntament.

Així, hem considerat imprescindible adreçar-vos aquesta carta, que esperem que pugui clarificar una mica què pretén en realitat aquest pla urbanístic. 

Sense cap dubte, podem afirmar que ens trobem davant d’un pla urbanístic desmesurat, que preveu la construcció de prop de 3.000 habitatges en una població de poc més de 8.000 habitants i en una comarca (La Baixa Cerdanya) de 15.600. A més, el POUM servirà per requalificar una gran nombre de terrenys, destruint zones rústiques fins ara protegides. En resum, una gran operació especulativa que servirà per vendre el sòl de Puigcerdà al millor postor. 

Pla de Rigolisa Camp llindant el "Camí dels Enamorats"

Per altra banda, hi ha la problemàtica del Pla de Rigolisa, on es volen construir habitatges de planta baixa +3 i planta baixa + 4 en una zona fins ara destinada a habitatges unifamiliars; un projecte que no segueix cap línia de continuïtat amb el què s’havia construït fins ara a la zona i que tindrà un fort impacte visual i ambiental, si tenim en compte que aquesta és la zona més elevada del turó on s’assenta la Vila. Així, el perfil de Puigcerdà del futur serà amb construccions altes a les zones més elevades de la Vila i construccions baixes a les zones de menor altitud de Puigcerdà, orientant el creixement cap al nord i no cap al sud. En definitiva, completament a l’inrevés del que s’havia fet fins ara i del que fan a tots els municipis. A més, moltes d’aquestes cases tocaran al camí dels Enamorats, un dels tradicionals llocs de passeig de Puigcerdà. 

Un altre exemple de la poca sensibilitat ambiental d’aquest pla és que s’ha previst una gran carretera que tallarà pel mig tots els camps de la zona sud de Puigcerdà, des de l’Hotel Park fins al sector de la duana. 

De fet, això és una constant de tot el pla urbanístic, ja que no es té en compte per res el que ja hi ha construït (el Puigcerdà real), ni tampoc l’impacte visual i ambiental del que s’ha dissenyat. Si no, com s’entén que es pretengui construir una carretera passant pel bell mig d’un dels pocs boscos que queden a tocar de Puigcerdà?

Així mateix, per dissenyar aquest pla, que marcarà el futur immediat de la nostra Vila, no s’ha fet el preceptiu concurs públic, sinó que s’ha adjudicat a dit. I encara més, no s’ha tingut en compte per res l’opinió de la gent. En definitiva, quan els veïns i veïnes de Puigcerdà han conegut de l’existència del POUM, s’han trobat amb una única proposta i amb un pla ja tancat i decidit. Hauria estat més profitós realitzar un concurs públic per adjudicar el pla, estudiar diferents projectes i afavorir una autèntica participació ciutadana. Segur que d’aquest procés n’haurien sorgit moltes idees i alternatives interessants. Però l’Ajuntament ha decidit tirar pel dret, donar les coses per tancades i imposar, amb la finalitat d’enllestir el POUM com abans millor. En aquest context, als veïns i veïnes de la Vila, així com als diferents col·lectius, entitats i associacions, només els ha quedat un camí, que no és altre que el de presentar al·legacions. Tant és així que fins i tot un regidor de l’actual equip de govern ha presentat al·legacions al Pla Urbanístic. Potser tot això ajuda a entendre per què s’han presentat tantes al·legacions, que si comptem la gent que representen encara són més, ja que n’hi ha que agrupen nombrosos veïns o bé estan signades per entitats i associacions. 

Per altra banda, hauria estat molt profitosa la formació d’un consell assessor urbanístic (com preveuen les lleis urbanístiques). Aquest consell assessor hauria donat lloc a la formulació i presentació d’alternatives que haurien contribuït a obtenir un planejament més adequat a la realitat de la nostra Vila. I de la mateixa manera, hauria estat altament positiu optar per un tràmit d’informació pública previ. 

Un altre problema és que aquest pla urbanístic no té en compte per res la comarca. Recentment han vist la llum treballs sobre com ha de créixer la comarca tot garantint la seva sostenibilitat a llarg termini. Aquest pla, però, dóna l’esquena a la Cerdanya i es mira Puigcerdà com un pastís que ens el volem menjar sencer en una dècada. Però, què passarà després?

Zona del camp de futbol Camí d'Ur

Des de la Plataforma  Salvem Puigcerdà” no ens neguem al creixement de Puigcerdà, ni molt menys, però sí que defensem un pla urbanístic sostenible i un creixement equilibrat. Diem sí a espais i aparcaments per a un comerç sostenible. I diem sí als habitatges de protecció oficial, però diem no a l’especulació i a una requalificació massiva de terrenys, perquè no ens creiem que Puigcerdà necessiti d’immediat gairebé 3.000 habitatges. Diem sí també al nou hospital i als equipaments escolars i esportius, però no a tenir-los a qualsevol preu i a hipotecar el futur de Puigcerdà per uns equipaments mal situats i mal comunicats. En l’article publicat el passat dilluns dia 8 de novembre al Periòdic d’Andorra, l’alcalde de Puigcerdà, Joan Planella, a més de dir que la millor zona per ubicar el nou hospital és “a dalt del puig de Puigcerdà”, afegia que és partidari que el centre sanitari quedi situat “dins del teixit urbà”. Potser caldria preguntar-li quin teixit urbà, perquè ara només hi ha camps i camins per on la gent va a passejar. A més, la ubicació d’aquest equipament no deu ser tant idònia si tenim en compte que el pla preveu habitatges amb façanes de 300 metres de llargada per parar el vent del nord a l’hospital. Per cert, un hospital que tindrà pràcticament les mateixes habitacions que l’actual, amb la diferència que serà transfronterer i que, conseqüentment, l’afluència de pacients també augmentarà. 

Si mirem què fan a d’altres pobles i ciutats, ens adonarem que no dissenyen un pla urbanístic enorme cada vegada que han de fer un equipament. Així doncs, com és que aquí se’ns intenta justificar aquest creixement tan desmesurat en pro d’aquests equipaments? A més, amb tot el que s’ha arribat a construir a Puigcerdà durant els darrers anys, com s’entén que l’Ajuntament no tingui prou diners com per comprar un terreny adequat i amb bons accessos per al nou hospital?

També en el mateix diari citat abans, el Sr. Joan Planella deia que “és una prioritat poder oferir habitatges a la gent que es vulgui quedar a Puigcerdà”, i afegia que “ara mateix els preus són molt elevats i correm el risc que la gent marxi perquè els resulta massa car viure a la Vila”. De fet, darrerament s’ha utilitzat força aquest argument: se’ns ve a dir que si fem molts habitatges hi haurà més oferta i, conseqüentment, baixarà el preu. A simple vista pot semblar un bon raonament, però no ho és: primer, perquè per la mateixa regla de tres els pisos haurien d’anar regalats a la Cerdanya, si tenim en compte tot el que s’ha arribat a construir a la comarca durant els últims anys, i segon, perquè per la mateixa regla de l’oferta i la demanda que es pretén invocar, tothom sap que els pisos se’ls queda qui en pot pagar un preu més alt. Queda clar que la gran majoria dels habitatges no seran pels residents a Puigcerdà, entre d’altres coses perquè, si ho fossin, de què treballaria tanta gent?

Lligant amb això, no podem oblidar que la gent no només necessita habitatges, sinó també llocs de treball. Això s’entén fàcilment: si la gent no es guanya la vida, no es pot comprar un pis, i per guanyar-se la vida ha de tenir un lloc de treball. De on sortiran les ofertes de feina per a la gent que ocuparà aquests habitatges? O és que en realitat aquests habitatges aniran destinats majoritàriament a segones residències?

Esperem que aquestes ratlles serveixin per aportar una mica de claredat sobre què és en realitat aquest Pla Urbanístic, i volem aprofitar també per demanar el teu suport. Si vols adherir-te i col·laborar amb  la Plataforma cívica “Salvem Puigcerdà”, et pots adreçar a:

 

Plataforma “Salvem Puigcerdà”

Apartat de Correus núm. 115

17520 PUIGCERDÀ (La Cerdanya) - CAT

 

LA TEVA OPINIÓ COMPTA I SUMA!

 

Rep una cordial salutació,

PLATAFORMA CÍVICA “SALVEM PUIGCERDÀ”

Novembre del 2004

Adheriu-vos