Butlleta per imprimir en format .doc

Butlleta d’Adhesió Voluntària a les Plataformes

 

Al Poble de Pedra (Terme Municipal de Bellver de Cerdanya), a Puigcerdà i en general a la majoria de localitats de les comarques pirinenques, la pressió urbanística (que no la demogràfica) està transformant aquests indrets d'una manera irreversible que cal evitar.

Estem a favor de tenir hospitals, escoles i serveis públics i privats transfronterers, vies de comunicació adequades a l'indret on estem, i mitjans de transport públic interior i exterior que respectin l'entorn. Habitatges dignes per la gent que viu al Pirineu o la que hi vulgui viure. Però no podem acceptar fer nous plans per residències secundàries. Hem tocat sostre en aquest apartat.

Cal buscar alternatives a la construcció en una comarca que era i haurà de tornar a ser agrícola, ramadera i turística. Invertir més en construcció avui, suposa crear un greu problema per demà.

Demanem una planificació comarcal conjunta, per evitar crear concentracions de població de 1a residència a costa de buidar la resta de la comarca. Demanem que es facin plans per tal de fixar població. No volem una comarca dita "Puigcerdà" envoltada d'una gran zona residencial i camps de golf.

És per tot això que s’han creat les plataformes “Salvem Pedra” i “Salvem Puigcerdà”.

Estem treballant per aconseguir crear-ne una de més amplia: la de “Salvem els Pirineus”. Així podrem treballar ajuntant esforços i amb un objectiu comú, dotar al Pirineu d’una reglamentació específica en quant a construcció i comunicacions que permeti recuperar la natura i la pagesia i ramaderia i el seu prestigi.

Necessitem el suport de tothom sensible a aquesta defensa i que vulgui creure en la salvació dels Pirineus i

veure'ls com la gran reserva natural del sud d’Europa.

Apel·larem  al totes aquelles entitats i organismes oficials, així com a partits polítics i a tota la població per tal d’aconseguir els canvis en la legislació corresponent que permetin reconduir aquesta situació a què ens aboca el sistema de "deixar fer".

Imprimiu i envieu-nos la butlleta complimentada i signada per correu postal. Com més serem, abans ho aconseguirem.

L'assota signant/a dono el meu suport a les plataformes escollides i em sumo a sol·licitar el canvi expressat en el text precedent

Nom i cognoms

 

 

DNI

 

 

Adreça

 

 

Població / Codi Postal

 

 

Telèfon

 

 

Adreça correu electrònic

 

 

Signatura

Comentaris - Suggeriments >>

 

 

 

 

Adhesió a Salvem Pedra

 

 

Adhesió a Salvem Puigcerdà

 

 

Adhesió a Salvem els Pirineus

 

 

Nombre d’adhesions

 

Indicar amb “SI” les opcions volgudes. Escriure el núm. total d’adhesions

Podeu enviar-la a la següent adreça:

Institut d’Estudis Ceretans

Passeig 10 d'Abril 2-2n

Apartat de Correus 162

17520 PUIGCERDÀ ( La Cerdanya ) - CAT

 

Correu electrònic: iec@ddgi.es

Pàgina WEB: http://www.cerdanya-iec.org

Telèfon IEC: (0034) 972 88 0458

 


Butlleta per imprimir en format .doc