Manifest de Font-romeu


 

Nosaltres els Cerdans, càrrecs elegits democràticament pel poble cerdà i en la seva representació,

MANIFESTEM

Que la nostra vall, bressol de la Catalunya mil·lenària, que des dels seus orígens més remots ha format fins els nostres dies una unitat física, lingüística i culutural inquestionables, es troba avui al llindar del segle XXI, en una cruïlla històrica especialment auspiciada per la nova Europa que estem bastint.

Per aquest motiu, palesem la nostra decidida i ferma voluntat d’avançar com al sol poble que som i

 RECLAMEM

·        El reconeixement específic de Cerdanya com a unitat històrica cultural i socioeconòmica.

·        La creació d’un ens gestor que, superant les velles inèrcies burocràtiques, treballi per la planificació i el desenvolupament de tot Cerdanya.

·        La creació d’un Consell General de Cerdanya que aplegui tots els càrrecs electes de la nostra vall.

·        Les inversions adients especialment provinents de la Unió Europea per tal que els Cerdans gaudim de les mateixes oportunitats que els altres ciutadans europeus.

·        Que el nostre relatiu allunyament de les grans ciutats, donat el caràcter de regió muntanyenca, sigui tingut molt en compte de cara a propers equipaments pensats per a tots els cerdans, especialment els referits a les comunicacions, la sanitat, l’ensenyament, l’agricultura, el lleure, la recerca i d’altres..

 

Diada de la Cerdanya

Font-romeu, 21 de setembre de 1998

.