Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

Les restes humanes a Balma Guilanyà (11.460 ± 230 BP) fins la campanya de 2004

 

Autors

Subirà, M.E.

Ruiz, J.

Villar, V.

Unitat d’Antropologia Biològica. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Resum

La represa d’excavacions a un jaciment després d’un període d’inactivitat fa que sovint s’hagin de reprendre les analítiques. Aquest és el cas de la Balma Guilanyà on les campanyes d’excavació 2003-04 han aportat noves restes humanes, bàsicament a partir de peces dentals. El conjunt de restes humanes recuperades no supera les 50 peces (14 dents, 3 falanges de la mà, 1 radi i varis fragments cranials). L’escassetat de restes en campanyes anteriors i la distribució espacial d’aquestes ha fet necessari re-estudiar les peces trobades en campanyes anteriors per valorar la població en la seva totalitat. El nombre mínim d’individus s’ha vist modificat, passant d’un mínim d’un individu a un mínim de 3 individus, si bé és probable que en siguin 4. El grau de desenvolupament de les peces dentals i el desgast de l’esmalt dental han permès assignar-los les següents edats: 5 anys, 17-25 anys i 25-35 anys. Les mesures de les peces dentals queden totalment englobades en les sèries neolítiques de Catalunya, malgrat el que suggereixen alguns autors. Així mateix s’ha pogut descriure alguns caràcters dentals propis de poblacions antigues com són: el patró oclusal en forma de X, el grau de desenvolupament de l’hipoconúlid i la presència del tuberculum sextum.