Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

La població catalana en la transició Paleolític Superior – Neolític des de l’odontometria.

 

Autors

Subirà, M.E.

Ruiz, J.

Villar, V.

Unitat d’Antropologia Biològica. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Resum

Els estudis de dentició realitzats en poblacions del Pròxim Orient des del Paleolític Superior fins al Neolític i l’Edat del Bronze, apunten a una reducció en les mesures de les peces dentals. Aquesta teoria s’ha considerat aplicable a tota la regió Mediterrània, malgrat no haver estat contrastada a l’oest mediterrani. Estudis arqueològics semblen coincidir en que no hi ha una diferenciació gaire clara en els estils de vida al llarg d’aquest període. Aquest estudi pretén aportar noves dades, sobretot pel que fa a l’odontometria en població peninsular, que puguin corroborar, o no, aquesta teoria.

 

El material d’estudi prové de la recopilació de dades pel nostre equip durant els darrers anys, en jaciments catalans. L’interval cronològic oscil·la entre els 11.460 ± 230 BP i el Neolític Mig. Així s’estudia un jaciment del Paleolític Superior, un de Mesolític i sis jaciments Neolítics. Sobre cadascuna de les peces dentals (....N) s’han pres els diàmetres mesio-distal i vestíbulo-lingual, segons les directrius de Moorrees (1957).

 

Els resultats, majoritàriament, semblen indicar que aquesta teoria només es compleix pel diàmetre vestíbulo-lingual.