Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Els Pirineus i les àrees circumdants durant el tardiglacial - Novembre del 2006

Les ocupacions del Tardiglacial a l’abric de la Cativera (El Catllar, Tarragonès)

 

Autors

Marta Fontanals Torroja, Àrea de Prehistòria / IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Universitat Rovira i Virgili. Pl. Imperial Tàrraco, 1. 43005 Tarragona

Josep Maria Vergès Bosch, Àrea de Prehistòria / IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Universitat Rovira i Virgili. Pl. Imperial Tàrraco, 1. 43005 Tarragona

Andreu Ollé Cañellas, Àrea de Prehistòria / IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Universitat Rovira i Virgili. Pl. Imperial Tàrraco, 1. 43005 Tarragona

 

Resum

El jaciment de la Cativera es localitza en un abric obert al marge esquerre del riu Gaià al seu pas pel terme municipal del Catllar (Tarragonès).

El seu dipòsit arqueològic presenta una successió estratigràfica formada per tres conjunts anomenats de dalt a baix A, B i C. Aquest darrera unitat està constituïda per cinc nivells arqueològics amb unes datacions compreses entre els 10370 ± 100 BP i 11230 ± 100 BP, que posen en evidència una continuïtat en les ocupacions de l’indret a les acaballes del Tardiglacial, mentre que el nivell B, amb una cronologia de 8860 ± 95 BP correspon a una fase d’ocupació de l’abric durant l’Holocè antic.

L’estudi diacrònic del registre arqueològic derivat d’aquesta successió, pot proporcionar noves dades que contribueixin al coneixement de la dinàmica paleoambiental y cultural que es produeix entorn del límit Pleistocè-Holocè